Vi har nu tagit fram en broschyr som beskriver värdet av att vara med i Njurförbundet
Stockholm Gotland och Njurförbundet.

Vi vill uppmuntra dig till att bli medlem.
Som medlem i Njurförbundet får du stöd och hjälp
för att kunna leva ett gott liv som njursjuk, transplanterad,
donator eller närstående. Ditt medlemskap
är också ett viktigt bidrag till vårt arbete för att alla
njursjuka ska kunna leva ett bra liv.

Broschyren har distribueras till de olika njurklinikerna
och dialysenheterna i Region Stockholm och Region Gotland,
men kan även laddas ner från vår webbsida.

Klicka på bilden nedan, så får du läsa den!

Till klinikpersonal och omsorgspersonal

Om du önskar erhålla broschyren för att dela ut den till patienter eller anhöriga så vänd dig till Christina på vårt kansli så skickar vi dig en bunt av broschyren.
Kontakt med Christina, på kansliet, via epost; christina.engstrom@njurforbundet.se eller på telefon; 070-794 51 04

eller klicka på denna länk