Informationsblad

Som medlem i Njurförbundet Stockholm Gotland får du vårt informationsblad fyra gånger per år. Där kan du läsa om aktiviteter vi arrangerar och om framgångar i vårt intressepolitiska arbete.

Ladda ned informationsblad här:

Infoblad 1 2023

Infoblad 4 2022

Infoblad 3 2022

Infoblad 2 2022

Infoblad 1 2022

Infoblad 4 2021

Infoblad 3 2021

Infoblad 2 2021

Infoblad 1 2021

Infoblad 4 2020

Infoblad 3 2020

Infoblad 2 2020

Infoblad 1 2020

Infoblad 4 2019

Infoblad 3 2019

Infoblad 2 2019

Infoblad 1 2019

Infoblad 4 2018

Infoblad 3 2018

Infoblad 2 2018

Infoblad 1 2018

Infoblad 4 2017

Infoblad 3 2017

Infoblad 2 2017

Infoblad 1 2017