Vi fortsätter med Anhörigträffar! Torsdag den 14 december 2023

Du som anhörig till en njursjuk är välkommen till vår 4:e anhörigträff.
Den kommer enligt önskemål tills vidare att fortsätta ske digitalt via ett ZOOM möte.

Torsdag den 14 december 2023, mellan kl. 18.00 – 19.30

Träffen är till för både medlemmar och icke medlemmar.

Syftet med träffarna är att anhöriga ska få ett forum att samtala om utmaningar och erfarenheter som man har som anhörig till en njursjuk. Delade erfarenheter tror vi stärker oss som anhörig.

 

Träffarna kan också bli en katalysator till styrelsen för fortsatt arbete för att stärka den anhöriges roll.

Sammankallande för träffarna är Sven Jonsson, styrelseledamot. Han kommer själv dela med sig lite av sina erfarenheter som anhörig till sin fru som var njursjuk.

Vi kommer tillsammans få möjlighet att samtala och lyfta frågor vi ställs inför. Vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt, vilka behov vi som anhöriga har och hur vi upplever vår situation.

Vi utgår från de ämnen och behov som just du vill prata om, men för att exemplifiera så kan det röra sig om: hur vi anpassar vardagslivet i skuggan av njursvikt som sjukdom.

 

Så välkomna att anmäla dig till träffen.

Anmälan och frågor sker till Christina, på kansliet, via epost; christina.engstrom@njurforbundet.se eller på telefon; 070-794 51 04

 

VÄLKOMMEN Sven o Christina

Årets julbord 26 Nov 2023

Söndagen den 26 november kl. 13.00, med glögg i Wärdshusparken kl. 12.30

Vi fortsätter även i år vårt traditionella julbord på Långholmen. Där det kommer att serveras allt från sill, kalla och varma rätter, till det otroligt gedigna godisbordet.

Vi träffas i Wärdshusparken klockan 12.30 där det serveras glögg och pepparkakor.
Julbordet startar klockan 13.00.

Långholmens Wärdshus ligger inrymt i Alstaviks Malmgård från 1670-talet. Här kan Du avnjuta det bästa ur svensk mattradition, tillagad på lokala råvaror i en historisk fängslande miljö.

I år är det ca 45 platser bokade. Men först till kvarn gäller. Betalning går bra att göra genom insättning på NjSG`s bankgiro 5068-2350 eller Swish nummer 123 630 1329, det går även bra att betala på plats.

 

Kostnaden för medlemmar är 250kr/person, icke medlemmar betalar 500 kr/person

 

Anmälan senast den 20 november till Christina på 070-794 51 04 eller christina.engstrom@njurforbundet.se

 

VÄLKOMNA

Angående träffarna Rörelse och motion (inställt tills vidare)

Det har varit dåligt med deltagande, så ingen aktivitet är planerad än så länge.

Men finns intresse så kontakta Christina på vårt kansliet, så får vi se om intresset är blir så stort igen så vi kan köra igång.

 

Det har tidigare under ledning av friskvårdspedagogen Sonja Schlyter som gett oss tips och råd för enkla rörelser för hemmamotion med en timmes rörelseglädje till medryckande musik, stående eller sittande på en stol. Det väljer du själv.

Allt avpassat för både kvinnor och män i alla åldrar i en rymlig lokal med god möjlighet till avstånd mellan deltagarna.
Tag lämpligen med kläder som du kan röra dig lätt i.
Efter träningspasset avslutar med en gemensam frukt- och pratstund och erfarenhetsutbyte.

Aktiviteten är avgiftsfri för medlemmar.
Tid: kl. 13.00 – 15.00
Plats: S.t Göransgatan 82 A, genomförs tillsammans med patientföreningen ILCO.
När: Tidigare var det måndagar.:

Intresseanmälan sker till Christina på kansliet, om möjligt senast onsdag den 2:e mars på tel. 070-794 51 04 eller christina.engstrom@njurforbundet.se

Välkomna!

Övergripande intressepolitiska mål samt verksamhetsplan 2022

Inledning

NjGS är riksorganisationens Njurförbundets regionala organisation för vår region; Stockholms län och Gotland.
En av Njurförbundets viktigaste uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.
Njurförbundet vill att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Jämlik vård, individanpassad dialys och att hinder för organdonation undanröjs är tre av Njurförbundets hjärtefrågor.
Mer om detta finns att läsa på www.njurforbundet.se 
NjSG arbetar här i vår region särskilt för följande:

Övergripande intressepolitiska mål
 • Intensifierat och utvecklat preventivt arbete
 • Ökad fokus på tidig upptäckt och inbromsning av njursvikt
 • Transplantation skall vara huvudalternativet vid terminal njursvikt
 • Transplantationsutredningar skall ta högst 3 månader
 • Välinformerade patienter som genom goda utbildningsinsatser från vården stärker
  patientens delaktighet och möjligheter till:

  • kunskaper om njursjukvård och egenvård
  • val av dialysmetod, antal dialystillfällen per vecka och dialysenhet
  • större andel självdialys
 • Tryggad kompetens- och personalförsörjning inom njursjukvården
 • Utökade möjligheter till gästdialys
Verksamhetsplan 2022

1. Verksamhet och uppföljning
– Följa och driva på genomförandet av Utvecklingsplanen för njursjukvården i Region Stockholm (SLL) 2016-2022. Kontakt med HSF eventuellt ny Njurplan, vad händer efter
2022. Samt att driva på en att utvecklingsplan för kommande år tas fram.
– Regelbundna avstämningsmöten med njurklinikerna samt kontakter med Region Stockholm (SLL) och Region Gotland (förvaltning och politisk ledning)
– Kontakt med RDC om donationskriterier m.m.
– Följa utvecklingen av och jämföra de olika dialysenheterna genom tillgänglig statistik och genomförda patientenkäter
– Verka för att alla dialysenheter har formella samråd med patientrepresentanter
– Följa hur man tillhandahåller rehabiliteringsåtgärder och paramedicinsk verksamhet (t. ex. kuratorer, psykologer, dietister mm) inom njursjukvården
– Främja medlemsrekrytering

2. Utbildning och information
– Möten/erfarenhetsträffar i grupp med transplanterade, dialyspatienter, närstående
– Anordna föreläsningar fysiskt eller digitalt om medicinska och sociala frågor
– Informationsaktiviteter vid t ex Donationsveckan och World Kidney Day
– Följa utvecklingen av njurskolor. Deltagande som resurs

3. Rehabilitering
– Rehabdagar upp till två gånger per år
– Friskvårdsaktiviteter, friskvårdshelg, lättar gymnastik, m.m.
– Samarbete med Riksförbundets Ungdomsgrupp

4. Sociala och kulturella aktiviteter mm
– I samband med årsmöte
– Kortare dagaktiviteter, 1-2 ggr per termin
– Heldagsutflykt, 1 gång per termin
– Julbord

Hör gärna av dig om Du har frågor eller synpunkter på förbundets verksamhet.
Kom gärna med idéer till nya aktiviteter! Kontakta styrelsen eller kansliet.