Kommande aktiviteter

Här brukar vi normalt ha ett antal olika erbjudanden om kommande aktiviteter,
men som tidigare sagts så har och kommer många fysiska aktiviteter ställas in under detta år.

Vi anpassar oss till rådande omständigheter och kommer tillsvidare att satsa på några digitala aktiviteter under året.
Sen får vi tro och hoppas att fysiska aktiviteter ska gå att genomföra under senare delen av detta år.

Så följ med våra uppdateringar och se våra inbjudningar av aktiviteter via vår webbsida samt i våra utskick till våra medlemmar.

Om Pandemin tillåter så tänkte vi till hösten 2021 åter köra igång ”Rörelse och Motion” för Ditt Välbefinnande!

Under ledning av friskvårdspedagogen Sonja Schlyter får vi Tips och Råd för hemmabruk samt en timmers rörelseglädje till medryckande musik, stående eller sittande på en stol.
Allt passar både kvinnor och män i alla åldrar.
Klädsel är valfri bara Du kan röra Dig lätt.

Vi avslutar med en gemensam frukt- och pratstund. Aktiviteten är utan avgift för medlemmar.

Tid: kl. 13.00 – 15.00

Plats: S.t Göransgatan 82 A, genomförs tillsammans med patientföreningen ILCO.

När: Följande åtta måndagar 2021 den:
6 September
13 September
27 September
11 Oktober
25 Oktober
8 November
22 November
6 December
Intresseanmälan sker till Christina på kansliet, senast måndag den 30 augusti 2021 på tel. 070-794 51 04 eller christina.engstrom@njurforbundet.se
VÄLKOMNA!

Övergripande intressepolitiska mål samt verksamhetsplan 2021

Inledning

NjGS är riksorganisationens Njurförbundets regionala organisation för vår region; Stockholms län och Gotland.
En av Njurförbundets viktigaste uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.
Njurförbundet vill att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Jämlik vård, individanpassad dialys och att hinder för organdonation undanröjs är tre av Njurförbundets hjärtefrågor.
Mer om detta finns att läsa på www.njurforbundet.se.
NjSG arbetar här i vår region särskilt för följande:

Övergripande intressepolitiska mål
 • Intensifierat och utvecklat preventivt arbete
 • Ökad fokus på tidig upptäckt och inbromsning av njursvikt
 • Transplantation skall vara huvudalternativet vid terminal njursvikt
 • Transplantationsutredningar skall ta högst 3 månader
 • Välinformerade patienter som genom goda utbildningsinsatser från vården stärker
  patientens delaktighet och möjligheter till:

  • val av dialysmetod, antal dialystillfällen per vecka och dialysenhet
  • Större andel självdialys
 • Tryggad kompetens- och personalförsörjning inom njursjukvården
 • Utökade möjligheter till gästdialys
Verksamhetsplan 2021

1. Verksamhet och uppföljning
– Följa och driva på genomförandet av Utvecklingsplanen för njursjukvården i Region Stockholm (SLL) 2016-2022
– Regelbundna avstämningsmöten med njurklinikerna samt kontakter med Region Stockholm (SLL) och Region Gotland (förvaltning och politisk ledning)
– Följa utvecklingen av och jämföra de olika dialysenheterna genom tillgänglig statistik och genomförda patientenkäter
– Verka för att alla dialysenheter har formella samråd med patientrepresentanter
– Följa hur man tillhandahåller rehabiliteringsåtgärder och paramedicinsk verksamhet (t. ex. kuratorer, psykologer, dietister mm) inom njursjukvården

2. Utbildning och information
– Möten/erfarenhetsträffar i grupp med transplanterade, personer med cystnjurar, dialyspatienter, närstående
– Anordna föreläsningar om medicinska och sociala frågor
– Informationsaktiviteter vid t ex Donationsveckan och World Kidney Day
– Följa utvecklingen av njurskolor. Deltagande som resurs

3. Rehabilitering
– Rehabdagar 2 ggr per år
– Friskvårdsaktiviteter, friskvårdshelg m.m.
– Samarbete med Riksförbundets Ungdomsgrupp

4. Sociala och kulturella aktiviteter mm
– I samband med årsmöte
– Kortare dagaktiviteter, 1-2 ggr per termin
– Heldagsutflykt, 1 gång per termin
– Julbord

Hör gärna av dig om Du har frågor eller synpunkter på förbundets verksamhet. Kom gärna med idéer till nya aktiviteter! Kontakta styrelsen eller kansliet.