Nu erbjuds alla NjSG´s medlemmar att delta digitalt i den 12:e Nationella njurkonferensen

Välkommen till 12:e Nationella Njurkonferensen som har tema ”Ny njurforskning som inger hopp”.

Den 23 oktober 2021 kommer Njurförbundet i Västsverige att genomföra sin 12:e Nationella Njurkonferens. Nationella Njurkonferensen arrangeras av Njurförbundet Västsverige i samverkan med Insamlingsstiftelsen Njurfonden, GelinStiftelsen och IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Det är ett högintressant program och årets konferens genomförs som en s.k. Hybridkonferens. Det innebär att du kan delta digitalt från din hemdator eller smartphone.

Följ konferensen på Youtube lördagen den 23 okt. mellan klockan 10.00 – 14.30.
Ingen avgift! Fullständigt program och anmälan finns på www.njurkonferens.se.
Sista anmälningsdag är den 15 oktober, 2021.

Så snart din anmälan inkommit skickas en bekräftelse.

Intresseanmälan till Digitala Anhörigträffar

Under hösten 2021 har Njurförbundet Stockholm Gotland som målsättning att anordna Digitala Anhörigträffar.
Sammankallande för träffarna är Sven Jonsson styrelseledamot.
Träffarna är till för både medlemmar och inte medlemmar.

Syftet med träffarna är att anhöriga och närstående ska få ett forum att samtala om utmaningar och erfarenheter som man har som anhörig/närstående till en njursjuk.
Delad erfarenhet tror vi stärker oss som anhöriga.
Träffarna kan också bli en katalysator till styrelsen för fortsatt arbete för att stärka den anhöriges roll.
Datum och tid kommer inom kort.

Anmälan sker till Christina, på christina.engstrom@njurforbundet.se eller 070-794 51 04.

Välkomna!
Sven o Christina

Digital Stadsvandring: Stockholm – i ord och bild ”ÖSTRA KUNGSHOLMEN”

Denna digital stadsvandring kommer bl.a. innehålla:

Munklägret, Svältholmen, Dysterholmen – öknamn på en idag spännande stadsdel, en gång i tiden en utkant av staden. Vi hör bland annat om Eldkvarn, Stadshuset, Serafimerlasarettet, Myntverket, Kungsholms kyrka, Kungsklippan, Piperska muren, Sankt Eriks bryggeri och om några av de personer som bott eller verkat där.
Kungsholmen – hantverkarnas, sjukhusens, industriernas och innovationernas ö.

Torsdagen den 28 oktober kl. 18:00 via Zoom.

Anmälan sker till Christina på kansliet, christina.engstrom@njurforbundet.se eller 070-794 51 04

Välkomna!

JULBORD, LÅNGHOLMEN, söndagen den 21 november 2021

I år gör vi ett nytt försök att återuppta vår tradition med att anordna ett julbord. I samarbete med restaurangen genomför vi det mer Corona-anpassat. För allas trygghet så har vi försökt arrangera julbordet för att bland annat motverka trängsel.

Vi träffas i Wärdshusparken klockan 11.30 där det serveras glögg och pepparkakor.
Julbord startar klockan 12.00.

Sillbuffén med sill och lax mm kommer att serveras direkt vid borden för att undvika den inledande trängseln. Vi kommer också att placeras i eget avskilt utrymme i restaurangen och möbleringen kommer att vara luftigare placerad. De övriga rätterna hämtas på vanligt sätt, men här är det viktigt att hålla rimliga avstånd. Något som vi nu har tränat på de senaste ett och ett halvt åren.

Kostnad för medlem 250 kr och inte medlem 500 kr

Det finns denna gång 40 platser bokade för att möjliggöra en glesare sittning. Först till kvarn gäller och betalning går bra att göra genom insättning på NjSG´s bankgiro
5068-2350 eller att betalning sker på plats.

Anmälan sker till Christina på kansliet senast den 12 november på mobil 070-794 51 04 eller e-post christina.engstrom@njurforbundet.se

HJÄRTLIGT VÄLKOMMNA!

Om Pandemin tillåter så tänkte vi till hösten 2021 åter köra igång ”Rörelse och Motion” för Ditt Välbefinnande!

Under ledning av friskvårdspedagogen Sonja Schlyter får vi Tips och Råd för hemmabruk samt en timmers rörelseglädje till medryckande musik, stående eller sittande på en stol.
Allt passar både kvinnor och män i alla åldrar.
Klädsel är valfri bara Du kan röra Dig lätt.

Vi avslutar med en gemensam frukt- och pratstund. Aktiviteten är utan avgift för medlemmar.

Tid: kl. 13.00 – 15.00

Plats: S.t Göransgatan 82 A, genomförs tillsammans med patientföreningen ILCO.

När: Följande åtta måndagar 2021 den:
6 September
13 September
27 September
11 Oktober
25 Oktober
8 November
22 November
6 December
Intresseanmälan sker till Christina på kansliet, senast måndag den 30 augusti 2021 på tel. 070-794 51 04 eller christina.engstrom@njurforbundet.se
VÄLKOMNA!

Övergripande intressepolitiska mål samt verksamhetsplan 2021

Inledning

NjGS är riksorganisationens Njurförbundets regionala organisation för vår region; Stockholms län och Gotland.
En av Njurförbundets viktigaste uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.
Njurförbundet vill att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Jämlik vård, individanpassad dialys och att hinder för organdonation undanröjs är tre av Njurförbundets hjärtefrågor.
Mer om detta finns att läsa på www.njurforbundet.se.
NjSG arbetar här i vår region särskilt för följande:

Övergripande intressepolitiska mål
 • Intensifierat och utvecklat preventivt arbete
 • Ökad fokus på tidig upptäckt och inbromsning av njursvikt
 • Transplantation skall vara huvudalternativet vid terminal njursvikt
 • Transplantationsutredningar skall ta högst 3 månader
 • Välinformerade patienter som genom goda utbildningsinsatser från vården stärker
  patientens delaktighet och möjligheter till:

  • val av dialysmetod, antal dialystillfällen per vecka och dialysenhet
  • Större andel självdialys
 • Tryggad kompetens- och personalförsörjning inom njursjukvården
 • Utökade möjligheter till gästdialys
Verksamhetsplan 2021

1. Verksamhet och uppföljning
– Följa och driva på genomförandet av Utvecklingsplanen för njursjukvården i Region Stockholm (SLL) 2016-2022
– Regelbundna avstämningsmöten med njurklinikerna samt kontakter med Region Stockholm (SLL) och Region Gotland (förvaltning och politisk ledning)
– Följa utvecklingen av och jämföra de olika dialysenheterna genom tillgänglig statistik och genomförda patientenkäter
– Verka för att alla dialysenheter har formella samråd med patientrepresentanter
– Följa hur man tillhandahåller rehabiliteringsåtgärder och paramedicinsk verksamhet (t. ex. kuratorer, psykologer, dietister mm) inom njursjukvården

2. Utbildning och information
– Möten/erfarenhetsträffar i grupp med transplanterade, personer med cystnjurar, dialyspatienter, närstående
– Anordna föreläsningar om medicinska och sociala frågor
– Informationsaktiviteter vid t ex Donationsveckan och World Kidney Day
– Följa utvecklingen av njurskolor. Deltagande som resurs

3. Rehabilitering
– Rehabdagar 2 ggr per år
– Friskvårdsaktiviteter, friskvårdshelg m.m.
– Samarbete med Riksförbundets Ungdomsgrupp

4. Sociala och kulturella aktiviteter mm
– I samband med årsmöte
– Kortare dagaktiviteter, 1-2 ggr per termin
– Heldagsutflykt, 1 gång per termin
– Julbord

Hör gärna av dig om Du har frågor eller synpunkter på förbundets verksamhet. Kom gärna med idéer till nya aktiviteter! Kontakta styrelsen eller kansliet.