Kommande aktiviteter

Här brukar vi normalt ha ett antal olika erbjudanden om kommande aktiviteter,
men som tidigare sagts så har och kommer många fysiska aktiviteter ställas in under detta år.

Vi anpassar oss till rådande omständigheter och kommer tillsvidare att satsa på några digitala aktiviteter under året.
Sen får vi tro och hoppas att fysiska aktiviteter ska gå att genomföra under senare delen av detta år.

Så följ med våra uppdateringar och se våra inbjudningar av aktiviteter via vår webbsida samt i våra utskick till våra medlemmar.

Kallelse till årsmöte 2021 i Njurförbundet Stockholm Gotland

På grund av Covid-19 viruset och med hänsyn till er medlemmar har vi beslutat att även i år genomföra 2021 års Årsmöte i vår förening digitalt. Vi kommer att använda ett digitalt ”verktyg” som heter ZOOM och som kan användas både från en dator och från en mobiltelefon.

Datum för Årsmöte: torsdag den 29 april 2021
Tidpunkt:
Själva mötet startar kl. 18.00, men redan från 17.30 är ZOOM-mötet öppet så att du i lugn och ro kan logga in och se att det fungerar.

Inledande föredrag:
Vi inleder med ett kortare föredrag om Njurförbundets riksorganisations verksamhet. Vi räknar med att föredrag och Årsmötet tillsammans tar ca en och en halv timme.

Anmälan:
Maila din anmälan till (christina.engstrom@njurforbundet.se) eller ring till vårt kansli på 070-794 51 04.

Sista anmälningsdag:
Måndagen den 26 april kl. 17.00. Obs! Ange din mailadress och ditt telefonnummer.

Handlingar till Årsmötet
Föredragningslista mm samt verksamhets- och förvaltningsberättelse med tillhörande noter för år 2020 kommer att skickas till dem som anmält att de vill delta.
Handlingar kan också, för dem som så önskar, rekvireras från kansliet under första halvan av april. Ring i så fall direkt till Christina Engström Mörnsjö på telefon 070-794 5104 eller maila till christina.engstrom@njurforbundet.se
Årsredovisningshandlingarna finns att tillgå under fliken Dokument.

Inloggning till mötet
Inloggningslänk till mötet via ZOOM skickas efter anmälan till angiven mailadress tillsammans med en kortfattad beskrivning ”Instruktioner om möten via ZOOM”

Allmänt om Zoommöten
Om det är första gången du ska gå med i ett möte via ZOOM och känner dig osäker finns det gott om guider på internet. Här är till exempel en länk till en kort instruktionsfilm på svenska: www.youtube.com/watch?v=PcUgz-j3SPI.

Hjärtligt välkomna/Styrelsen

Följ med på en digital vandring - måndagen den 10 maj, 2021

Måndagen den 10 maj kl. 18:00 via Zoom.
Anmälan sker till christina.engstrom@njurforbundet.se eller
070-794 51 04, senast måndag den 3 maj.
VÄLKOMNA

Övergripande intressepolitiska mål samt verksamhetsplan 2019

Inledning

NjGS är riksorganisationens Njurförbundets regionala organisation för vår region; Stockholms län och Gotland.
En av Njurförbundets viktigaste uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.
Njurförbundet vill att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Jämlik vård, individanpassad dialys och att hinder för organdonation undanröjs är tre av Njurförbundets hjärtefrågor.
Mer om detta finns att läsa på www.njurforbundet.se.
NjGS arbetar här i vår region särskilt för följande:

Övergripande intressepolitiska mål
  • Intensifierat och utvecklat preventivt arbete
  • Ökad fokus på tidig upptäckt och inbromsning av njursvikt
  • Transplantation skall vara huvudalternativet vid terminal njursvikt
  • Transplantationsutredningar skall ta högst 3 månader
  • Stärkta möjligheter till val av dialysmetod, antal dialystillfällen per vecka och dialysenhet
  • Större andel självdialys
  • Tryggad kompetens- och personalförsörjning inom njursjukvården
  • Utökade möjligheter till gästdialys
Verksamhetsplan 2019

1. Verksamhet och uppföljning
– Följa upp och driva på genomförandet av Utvecklingsplanen för njursjukvården i Region Stockholm (SLL) 2016-2022
– Regelbundna avstämningsmöten med njurklinikerna samt kontakter med Region Stockholm (SLL) och Region Gotland (förvaltning och politisk ledning)
– Följa utvecklingen av och jämföra de olika dialysenheterna genom tillgänglig statistik och genomförda patientenkäter
– Verka för att alla dialysenheter har formella samråd med patientrepresentanter
– Följa förverkligandet av Patientlagen inom njursjukvården
– Följa hur man tillhandahåller rehabiliteringsåtgärder och paramedicinsk verksamhet (t. ex. kuratorer, psykologer, dietister mm) inom njursjukvården

2. Utbildning och information
– Möten/erfarenhetsträffar i grupp med transplanterade, personer med cystnjurar, dialyspatienter, anhöriga
– Föreläsningar om medicinska och sociala frågor
– Informationsaktiviteter vid t ex Donationsveckan och World Kidney Day
– Följa utvecklingen av njurskolor. Deltagande som resurs

3. Rehabilitering
– Rehabdagar 2 ggr per år
– Friskvårdsaktiviteter, friskvårdshelg m.m.
– Samarbete med Riksförbundets Ungdomsgrupp

4. Sociala och kulturella aktiviteter mm
– Årsmöte
– Kortare dagaktiviteter
– Heldagsutflykt
– Julbord

Hör gärna av dig om Du har frågor eller synpunkter på förbundets verksamhet. Kom gärna med idéer till nya aktiviteter! Kontakta styrelsen eller kansliet.