Stockholm - i ord och bild, digital bildvisning via Zoom - Om Katarina kvarteren på Södermalm

Måndagen den 24 oktober 2022, kl. 18:00 via Zoom

Upplev de spännande Katarinakvarteren på Södermalm – Mosebacke torg, häxkvarteren, Katarina kyrka, Mäster Mikaels gata, Cornelisparken och Stigberget och hör om några av de kvinnor som bott eller verkat där genom seklerna; Emilia Gustavsson i blockmakarens hus, mamsell Josabeth Sjöberg och Anna Lindhagen, koloniträdgårdspionjären. Stockholmsguiden Eliane Högberg visar bilder och berättar.

Anmälan senast den 20 oktober till Christina på 070-794 51 04 eller christina.engstrom@njurforbundet.se
Inloggningslänken skickas därefter ut efter inkommen anmälan.

Guidad tur på Spårvägsmuseet.

Torsdag den 27 oktober 2022, kl. 11.00

Nu har nya Spårvägsmuseet öppnat i Gasverket i Norra Djurgårdstaden. Det imponerande huset från 1893, som ritades av Ferdinand Boberg är storslaget.
På museet finns ett myller av föremål och aktiviteter, som berättar hur kollektivtrafiken påverkat livet för Stockholmarna i över 150 år.

Vi kommer att få en guidad tur på ca 1 timme, efter det fikar vi på cafét som finns på Spårvägsmuseet.

Medlemskostnad 75 kr/person i detta ingår det inträde, kaffe och smörgås.
Icke medlem 150 kr/person.
Betalningen sker via bankgiro 5068 – 2350, eller Swish 123 630 1329, det går även bra att betala på plats.

Anmälan senast den 24 oktober till Christina på 070-794 51 04 eller christina.engstrom@njurforbundet.se

Att ta sig till Spårvägsmuseet:
Buss: Åk med buss 6 eller buss 75 och hoppa av vid hållplatsen Drevgatan.
Tunnelbana: Ta tunnelbanans röda linje till station Ropsten. Välj uppgång mott Hjorthagen, det finns två uppgångar välj den mot Gasverket. Därifrån är det ca 10 minuters promenad till museet.

VÄLKOMNA!

Julbord på Långholmen

Söndag den 27 november 2022, kl. 11.30, med glögg i Wärdshusparken kl. 11.00

I år fortsätter vi med vårt traditionella julbord på Långholmen. Där det kommer att serveras allt från sill, kalla och varma rätter, till det otroligt gedigna godisbordet.

Vi träffas i Wärdshusparken klockan 11.00 där det serveras glögg och pepparkakor.
Julbord startar klockan 11.30.

Långholmens Wärdshus ligger inrymt i Alstaviks malmgård från 1670-talet. Här kan du avnjuta det bästa ur svensk mattradition, tillagad på lokala råvaror i en historiskt fängslande miljö.

I år är det 50 platser bokade. Men först till kvarn gäller. Betalningen går bra att göra genom insättning på NjSG´s bankgiro 5068 – 2350 eller Swish på nummer 123 630 1329, det går även bra att betala på plats.

Medlemskostnad är 250 kr/person och inte medlem betalar 500 kr/person.

Anmälan senast den 20 november till Christina på 070-794 51 04 eller christina.engstrom@njurforbundet.se

Hjärtligt Välkomna!

Stockholm - i ord och bild, digital bildvisning - från Monica Zetterlunds torg till Ellen Keys park

Torsdagen den 1 december 2022, kl. 18:00 via ZOOM

Följ med på en vandring i Vasastan – i ord och bild – från Monica Zetterlunds torg i hörnet av Roslagsgatan och Surbrunnsgatan till Ellen Keys park mellan Birger Jarlsgatan och Karlavägen. Vi får bland annat höra om Clas på hörnet, en spännande kyrka, Norra Reals gymnasium, Träsket, Borgarskolan och Engelbrektskyrkan samt några av de spännande personer som bott eller verkat i området.

Anmälan senast den 28 november till Christina på christina.engstrom@njurforbundet.se eller 070-794 51 04.
Inloggningslänken skickas ut efter inkommen anmälan.

Övrigt kommande aktiviteter under hösten 2022.

Föreläsning

Styrelsen planerar för en föreläsning om transplantation under november 2022. Detaljerna är inte riktigt klara så vi ber att få återkomma med mer information på hemsida, via mail samt via utskick.
Ämne:
”Ny transplantationslag från den 1 juli 2022. Njurar från avlidna efter hjärtstopp, nya mediciner som kan förbättra möjligheterna till transplantation. Alla åtgärderna borde medföra fler transplantationer. Hur ser framtidsutsikterna ut?”

 

Digitala anhörigträffar kommer fortsätta under hösten 2022.

Du som anhörig och närstående till en njursjuk är välkomna till våra  digitala anhörigträffar.
Den kommer ske digitalt via ett Zoom-möte.

Läs mer här under aktiviteter senare i höst

Du som anhörig och närstående till en njursjuk är välkommen till våra anhörigträffar.
Den kommer ske digitalt via ett Zoom-möte.
Vi återkommer med datum
Efter att du anmält dig till Christina (se nedan), så får du en länk till det digitala Zoom-mötet.

Träffarna är till för både medlemmar och inte medlemmar.

Syftet med träffarna är att anhöriga och närstående ska få ett forum att samtala om utmaningar och erfarenheter som man har som anhörig/närstående till en njursjuk.
Delad erfarenhet tror vi stärker oss som anhöriga.
Träffarna kan också bli en katalysator till styrelsen för fortsatt arbete för att stärka den anhöriges roll.

Sammankallande för träffarna är Sven Jonsson styrelseledamot. Han kommer själv dela lite av sina erfarenheter som anhörig till sin fru som var njursjuk.
Vi kommer tillsammans få möjlighet att samtala och lyfta frågor vi ställs inför, vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt, vilka behov vi som anhöriga har och hur vi upplever vår situation.

Så välkommen att anmäla dig till kommande träff.
Ett tips inför mötet är ta fram en kopp kaffe eller te, så träffs vi i höst vid ett digitalt möte där vi fokuserar på behoven för oss som anhöriga

Anmälan och frågor sker till Christina, på epost: christina.engstrom@njurforbundet.se 
eller på telefon: 070-794 51 04.

Välkomna!
Sven o Christina

Angående träffarna Rörelse och motion (inställt tills vidare)

Det har under våren varit dåligt med deltagande, så ingen aktivitet är planerad för hösten.

Men finns intresse så kontakta Christina på vårt kansliet, så får vi se om intresset är blir så stort igen så vi kan köra igång.

 

Det har tidigare under ledning av friskvårdspedagogen Sonja Schlyter som gett oss tips och råd för enkla rörelser för hemmamotion med en timmes rörelseglädje till medryckande musik, stående eller sittande på en stol. Det väljer du själv.

Allt avpassat för både kvinnor och män i alla åldrar i en rymlig lokal med god möjlighet till avstånd mellan deltagarna.
Tag lämpligen med kläder som du kan röra dig lätt i.
Efter träningspasset avslutar med en gemensam frukt- och pratstund och erfarenhetsutbyte.

Aktiviteten är avgiftsfri för medlemmar.
Tid: kl. 13.00 – 15.00
Plats: S.t Göransgatan 82 A, genomförs tillsammans med patientföreningen ILCO.
När: Tidigare var det måndagar.:

Intresseanmälan sker till Christina på kansliet, om möjligt senast onsdag den 2:e mars på tel. 070-794 51 04 eller christina.engstrom@njurforbundet.se

Välkomna!

Övergripande intressepolitiska mål samt verksamhetsplan 2022

Inledning

NjGS är riksorganisationens Njurförbundets regionala organisation för vår region; Stockholms län och Gotland.
En av Njurförbundets viktigaste uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.
Njurförbundet vill att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Jämlik vård, individanpassad dialys och att hinder för organdonation undanröjs är tre av Njurförbundets hjärtefrågor.
Mer om detta finns att läsa på www.njurforbundet.se 
NjSG arbetar här i vår region särskilt för följande:

Övergripande intressepolitiska mål
 • Intensifierat och utvecklat preventivt arbete
 • Ökad fokus på tidig upptäckt och inbromsning av njursvikt
 • Transplantation skall vara huvudalternativet vid terminal njursvikt
 • Transplantationsutredningar skall ta högst 3 månader
 • Välinformerade patienter som genom goda utbildningsinsatser från vården stärker
  patientens delaktighet och möjligheter till:

  • kunskaper om njursjukvård och egenvård
  • val av dialysmetod, antal dialystillfällen per vecka och dialysenhet
  • större andel självdialys
 • Tryggad kompetens- och personalförsörjning inom njursjukvården
 • Utökade möjligheter till gästdialys
Verksamhetsplan 2022

1. Verksamhet och uppföljning
– Följa och driva på genomförandet av Utvecklingsplanen för njursjukvården i Region Stockholm (SLL) 2016-2022. Kontakt med HSF eventuellt ny Njurplan, vad händer efter
2022. Samt att driva på en att utvecklingsplan för kommande år tas fram.
– Regelbundna avstämningsmöten med njurklinikerna samt kontakter med Region Stockholm (SLL) och Region Gotland (förvaltning och politisk ledning)
– Kontakt med RDC om donationskriterier m.m.
– Följa utvecklingen av och jämföra de olika dialysenheterna genom tillgänglig statistik och genomförda patientenkäter
– Verka för att alla dialysenheter har formella samråd med patientrepresentanter
– Följa hur man tillhandahåller rehabiliteringsåtgärder och paramedicinsk verksamhet (t. ex. kuratorer, psykologer, dietister mm) inom njursjukvården
– Främja medlemsrekrytering

2. Utbildning och information
– Möten/erfarenhetsträffar i grupp med transplanterade, dialyspatienter, närstående
– Anordna föreläsningar fysiskt eller digitalt om medicinska och sociala frågor
– Informationsaktiviteter vid t ex Donationsveckan och World Kidney Day
– Följa utvecklingen av njurskolor. Deltagande som resurs

3. Rehabilitering
– Rehabdagar upp till två gånger per år
– Friskvårdsaktiviteter, friskvårdshelg, lättar gymnastik, m.m.
– Samarbete med Riksförbundets Ungdomsgrupp

4. Sociala och kulturella aktiviteter mm
– I samband med årsmöte
– Kortare dagaktiviteter, 1-2 ggr per termin
– Heldagsutflykt, 1 gång per termin
– Julbord

Hör gärna av dig om Du har frågor eller synpunkter på förbundets verksamhet.
Kom gärna med idéer till nya aktiviteter! Kontakta styrelsen eller kansliet.