Njurföreningen Sörmland är en av fjorton regionföreningar som tillhör Njurförbundet. Föreningen bildades 2002 och har cirka 132 medlemmar.

Njurföreningen Sörmland har en grupp på facebook där du är välkommen att gå med.

Vår facebook-grupp

Våra huvuduppgifter är:

  • att främja och ta tillvara de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.
  • att företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer
  • att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem.
  • att i övrigt verka för de njursjukas och andra handikappade gruppers sak.

Som medlem i regionföreningen är Du automatiskt medlem i Njurförbundet. Förutom tillgång till informationsskrifter och broschyrer av olika slag, får Du tidningen Njurfunk fyra gånger per år.

Du har möjlighet att delta i de av förbundet anordnade rekreations- och rehabiliteringsresorna såväl inom landet som utomlands.