Stödfonden

Njurföreningen Sörmland har en stödfond för medlemmarna.

Plusgiro: 4055779-5

Ur stadgarna
Fonden skall förverkliga föreningarnas intressen genom att varje år utdela medel till ett eller flera av följande ändamål:

I första hand till njursjuka medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd i samband med rekreation, rehabilitering eller andra hälsofrämjande åtgärder

Fonden vänder sig till både njursjuka och donatorer som varit medlemmar i 1 år. Ansökan till fonden görs två gånger, den 30 april och den 31 oktober. Beslut om utdelning görs inom en månad.

Ansökningsblankett finner ni här.

Du kan också stödja fonden på olika sätt, genom en gåva eller en kondoleans. Vid en kondoleans skickas ett minnesblad till dödsboet.