Tidigare träffar

2023

16 april
Årsmöte med föreläsning av Bengt von Zur-Mühlen, överläkare transplantationsavdelningen Akademiska sjukhuset.

17 juni
Sommarträff med lunch på Öster Malma.

10 december
Julbord