Avstämningsmöte med verksamhetsledningen på Södra Älvsborgs sjukhus

2024-04-17

Njurförbundet Västsverige hade ett avstämningsmöte med Södra Älvsborgs sjukhus.

Ladda ned mötesprotokoll >


 

Möte med dialysen i Halmstad

2024-04-11

Njurförbundet Västsverige i möte med dialysen på Hallands sjukhus Halmstad.

Ladda ned mötesprotokoll  >


 

Möte med Njurmedicin

2024-02-28

Njurförbundet Västsverige i möte med njurmedicin.

Ladda ned mötesprotokoll >


 

Möte om njurmottagningen på NÄL

2023-05-13

Den 13 maj hade företrädare för styrelsen ett möte med verksamhetsledningen för njurmottagningen på NÄL. Mötet var initierat av föreningen med anledning av at ett flertal oroliga medlemmar kontaktat föreningen på grund av att tre erfarna sjuksköterskor och en läkare har slutat.

Ladda ned mötesprotokoll >


 

Färre transplantationer med levande givare

2023-05

Föreningen följer kontinuerligt statistik från Svensk Transplantationsförening. Andelen njurtransplantationer med levande givare har stadigt minskat och nästan halverats under 10-15 år.

Ladda ned hela texten här >


 

Möten om njurvården i Södra Älvsborg

2023-04-24

Föreningen har sedan 2021 haft regelbundna möten med verksamhetsledningen vid Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, med anledning av att både sjuksköterskor och läkare har slutat. Som en konsekvens av alla vakanser av erfaren sjukvårdspersonal har dialyspatienter tvingats bli utlokaliserade till Göteborg, Falköping och Trollhättan.

Ladda ned mötesprotokoll >


 

Möte med regionstyrelsens ordförande Helen Eliasson

2023-02-22

Den 22 februari hade företrädare för styrelsen ett möte med Regionstyrelsens ordförande i VGR Helen Eliasson samt ordföranden i Strategisk nämnd för hälso- och sjukvård Janette Olsson.

Ladda ned mötesprotokollet >