År 2022

Bäste medlem!
Vi kör i år med ett hybridmöte, det vill säga både på plats i lokal och digitalt via Zoom, men vi uppskattar om så många som möjligt kommer till Dalheimers Hus.

Klicka på årsmöte så finner ni all information man behöver.
Vi behöver era svar senast den 18 april 2022.


INBJUDAN TILL DIGITALT MEDLEMSMÖTE- Dialys– vad är det?
Torsdagen den 17 mars kl. 18.00 – 19.30.
Vi vänder oss till medlemmar i Njurförbundet Västsverige, intresserad personal inom vården och andra som vill veta mer om vad dialys är.

Klicka här för att se hela programmet->Digitalt möte Dialys-vad är det?

OBS: Sista anmälningsdag är den 10 mars 2022.

Mötet kommer genomföras med hjälp av ZOOM.
Tryck på ZOOM för att ladda ner mjukvaran.