GelinStiftelsen

Stiftelsens ändamål är att lämna forskningsbidrag till den forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården, med tyngdpunkten på transplantationsområdet, och i första hand för projekt som bedrivs i Västsverige. Tanken med GelinStiftelsen är också att hedra namngivarens minne, då denne under sin levnad var en banbrytande forskare och läkare. I sin yrkesutövning var Lars-Erik Gelin en unik människa och vän.

Initiativtagare till bildandet av stiftelsen har varit styrelsen för Njurföreningen i Västsverige. Stiftelsen förvaltas av styrelsen. Styrelsens ledamöter skall bestå av sju ledamöter utsedda ur styrelsen för Njurförbundet Västsverige samt högst sex personer vilka är starkt engagerade och erfarna i frågor rörande njursjukvård och transplantation.
Lars-Erik Gelins familj skall vara representerad och minst två ledamöter skall vara läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bankgironummer: 900-7519, Swish: 9007519
E-post: kontakt@gelinstiftelsen.se

Alla gåvor till stiftelsen är värdefulla.
Tackbrev utfärdas i samband med kondoleansbidrag.

Länk till GelinStiftelsen