Förslagslåda

Hur kan Njurförbundet Västsverige bli bättre?

Vi i styrelsen vill gärna att våra medlemmar är med och påverkar vad som finns att läsa om på vår hemsida. Saknar du något eller tycker du något rent av är felaktigt? Eller har du någon fråga som du vill vi ska jobba ner med?

Ta då chansen att skriva till oss och berätta om det!

I rutan nedanför kan du skriva ner dina tankar och idéer.

Tryck här för att komma till förslagslådan!

Detta är helt anonymt om du inte själv skriver en avsändare. Om du vill att vi kontaktar dig för att diskutera dina synpunkter är det därför viktigt att du skriver dina kontaktuppgifter.