fbpx

Välkommen till Njurföreningen i Värmland

Om Njurföreningen i Värmland       

Njurföreningen i Värmland, NjV, är en regionförening inom Njurförbundet. Föreningen har 130 medlemmar. Medlemsavgiften för år 2024 är 250 kr/år för vuxna och 50 kr/år för barn och ungdomar under 18 år.

Föreningens uppgifter är:

  • att regionalt arbeta för njursjuka enligt förbundets stadgar.
  • att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet inom vårt regionala verksamhetsområde.
  • att inom vårt regionala område företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem.
  • att i övrigt verka för de njursjukas sak.

Bli medlem