Kontakt

Postadress: Södra Kyrkogatan 11, 652 24 KARLSTAD
Besöksadress: Södra Kyrkogatan 11, 652 24 KARLSTAD

Styrelse

Ordförande
Mikael Johansson
Millanviken 426
653 46 Karlstad
Tel: 0709-233 969
E-post:  millanviken426@gmail.com

Kassör
Christer Olsson
Jungmansgatan 5 A
652 28 Karlstad
Mob: 070- 779 52 92
E-post:  bomstad355@gmail.com

Sekreterare
Inga-Lill Bengtsson
Nordtomten
671 95 Klässbol
Tel: 070-684 87 06
E-post:  0570460387@telia.com

Ledamot
Tony Karlsson
Nordtomten
671 95 Klässbol
Tel: 070-684 87 06
E-post:  0570460387@telia.com

Ledamot
Åke Mandell
Millénsgatan 4
654 55 Karlstad
Tel: 054 – 18 60 50
E-post:  akemandell@gmail.com

Suppleanter
Ulla-Britt Dagom
Södra Grimstad, Nytomten
655 93  Kil
Tel: 0736005424
E-Post:  ulla-britt.dagom@hotmail.com

Margaretha Seveborg
Tingvallagatan 23
652 25  Karlstad
Mobil: 0705766695
E-post:  magganseveborg@gmail.com

Revisor
Karin Karlsson