Kontakt

Postadress: Södra Kyrkogatan 11, 652 24 KARLSTAD
Besöksadress: Södra Kyrkogatan 11, 652 24 KARLSTAD

Styrelse

Ordförande
Mikael Johansson
Millanviken 426
653 46 Karlstad
Tel: 0709-233 969
E-post:  millanviken426@gmail.com

Kassör
Christer Olsson
Jungmansgatan 5 A
652 28 Karlstad
Mob: 070- 779 52 92
E-post:  bomstad355@gmail.com

Sekreterare
Inga-Lill Bengtsson
Nordtomten
671 95 Klässbol
Tel: 070-684 87 06
E-post:  0570460387@telia.com

Ledamot
Tony Karlsson
Nordtomten
671 95 Klässbol
Tel: 070-684 87 06
E-post:  0570460387@telia.com

Ledamot

Sofie Högberg
Myråsvägen 3
671 30  Arvika
Tel: 070-351 20 05
E-post: sofielin@telia.com

Suppleanter
Margaretha Seveborg
Tingvallagatan 23
652 25  Karlstad
Mobil: 0705766695
E-post:  magganseveborg@gmail.com

Örjan Jonsson
Paprikavägen 8
652 51  Karlstad
Tel: 070-931 12 44
E-post: orjan.jonsson65@gmail.com

Karin Moodh
Edsviksvägen 5
663 31  Skoghall
Tel: 070-393 96 63
E-post: fam.fogelberg2@gmail.co

Annika Karlsson
Fadderortsgatan 8
654 66  Karlstad
Tel: 076-812 81 19
E-post: snickargard@telia.com

Revisor
Karin Karlsson
Tel: 070-588 71 39

Revisorssuppleant
Marie Woronin