Om oss

 

Njurföreningen i Västerbotten är en förening som jobbar för att förbättra villkoren för de njursjuka i länet. Vi är en av 14 lokala föreningar anslutna till Njurförbundet som är vår riksorganisation. Vi är en demokratisk förening med en styrelse som varje år väljs på vårt årsmöte.

Våra mål

  • Vi ska främja och tillvarata de njursjukas intressen rörande behandling, vård, rehabilitering och sociala rättigheter.
  • Vi ska företräda de njursjukas och närståendes frågor inför myndigheter, landsting och kommuner.
  • Vi ska tillsammans med övriga norrlandsföreningar verka för ett njurmedicinskt forskningscentrum i Umeå, vilket är en förutsättning för mer forskning, samt för att stimulera fler unga medicinare att utbilda sig till njurspecialister, en mycket viktig sak för hela Norrland.

Vår vision

  • Det får inte ta mer än tre månader att utreda en tilltänkt levande donator.
  • Njursjuka som ej kan transplanteras ska få bästa tänkbara vård med stor frihet och ett gott socialt liv.
  • Alla patienter ska, utifrån sin förmåga och tillsammans med anhöriga, få den bästa kunskapen om sin sjukdom, vilket i alla sammanhang är en avgörande faktor för vårdens resultat.