Reflektioner och tillbakablickar!

Så här i Coronatider när vi (förhoppningsvis) följt alla instruktioner, vädjanden och nu även lagstiftning, och vi (som ej längre arbetar) har fått en hel del tid över börjar vara uttråkade. För medlemmar som tillkommit de senaste åren kan det vara på sin plats att vi berättar litet om föreningens arbete, för det har gjorts många insatser för njursjuka och den njursjukvård som är föreningens huvudändamål.

Föreningens ”födelse” är daterad till 26 mars 1994 och var en uppföljning av den njurförening som omfattat hela övre Norrland. Detta var en tungrodd skapelse med långa avstånd för möten och annan verksamhet. Efterhand bildade Jämtland/Härjedalen och Västernorrland egna föreningar och så småningom bildade även Norr- och Västerbotten fristående enheter.

Genom att skapa en forskningsfond påbörjades ett arbete med att kunna stödja njurforskning i Västerbotten. De första stipendierna var blygsamma t ex 20.000 kr till en dator. Forskningsmedlen riktas främst till den patientnära forskningen som leds från Umeå (Universitetet och NUS) Med tiden genom ett antal arv växte musklerna och vi ombildade forskningsfonden till ”Forsknings och Stipendiefond” vilket innebar att inte endast läkare utan sköterskor och paramedicinsk personal kunde söka medel. Även verksamheten i övrigt kunde mångdubblas.

För att hedra minnet av den största donatorn bildades Nils Olov Strömbergs Minnesfond där njursjuka kunde söka bidrag för ”Guldkant på tillvaron”. Ingen behovsprövning skulle ske. Maxsumman var 5000 kr (alla sökte naturligtvis maxsumman). Vår förhoppning var att de vi beviljat bidrag också skulle bli medlemmar. Då mindre än hälften blev aktiva så beslöts att endast medlemmar kunde söka bidraget som då maximerades till 4000 kr (2011) Senare har beslutats att levande donatorer som donerat en njure till en Västerbottning även kan omfattas av denna Guldkant. Fram till 2015 hade NO fonden utdelat 500.000 kr och Forskningsfonden lika mycket. I omgångar har inköpts tv-apparater, videor, samt en hel del fjärrkontroller som av någon anledning försvunnit från dialyserna. För motion har anskaffats s.k. säng-cyklar och motionscyklar.

Tillsammans med vården har det arrangerats ”njurskolor” där resebidrag, lokalhyror och måltider betalats av föreningen.

Viss större utåtriktad verksamhet som föreningen genomfört genom åren vill jag visa på här nedan:

– TAKE ALL OF ME en kampanj för att få fler att anmäla sig till donationsregistret. Annonser i pressen, lokal-tv, olika event, bl a på hockeymatcher och i gallerior. (2010)

– Anordnande av ”Njurkonferens i Norr” där föreningen inbjöd läkare, sköterskor och övrig personal inom njurmedicin i de fyra nordliga länen på en två dagars konferens där föreningen svarade för konferensavgift, måltider och hotell. Vi omsatte ca 900.000 kr men fick vissa intäkter från medicinska företag som hade utställning. 170 personer deltog. Alla medlemmar fick ett sammandrag av alla föreläsningar.

– Vid det s k Vårmötet för njurpersonal (Riksmöte i Umeå) 2016 Sponsrade föreningen arrangörerna (Njurmedicin i Umeå) med 50.000 kr. Ordförande fick även i samband med invigningen hålla ett anförande med rubriken ”Samverkan patientförening/ profession.”

– Anordnat två resor till Stockholm med kryssningar till Vaxholm respektive Åland. Dialys kunde erhållas på en klinik.

– 11 dagars kryssning i Medelhavet med möjlighet till dialys på fartyget för de som behövde.

– Gett medlemmarna julklappar, de senare åren i form av presentkort.

– I samband med 20 årsjubileet 2014 utgett en skrift som tog upp de större besluten och händelserna 1994-2014. (Kan erhållas via mail kostnadsfritt hos Bill Svanborg bill@svanborg.eu)

– Vid 25 årsjubileet 2019 utgavs skriften ”Chans till livet” historik över dialysvården i Umeå 1957-2018. Författaren Seija Dahlgren som tjänstgjort 25 år på njurmedicin varav 13 år som avdchef på dialysen, tar upp allt från att Umeå fick landets andra ”konstgjorda njure” som skulle betjäna norra Sverige, norra Norge och norra Finland!!! Från politiskt håll ansågs dialys vara ”Lyxsjukvård”.

Skriften kan beställas hos författaren tel 090 181334. 75 kr + frakt.

Varje jul tilldelas dialyserna en summa pengar för att något muntra upp de som har dialys under jul- och nyårsafton.

Otaliga stipendier för deltagande i konferenser/utbildning mm har utdelats genom åren. Välutbildad, positiv personal är kanske det bästa vi kan göra för våra njursjuka.

Tyvärr kan styrelsen ej som tidigare göra spontanbesök på dialyserna och träffa dem vi jobbar för.

Bill Svanborg