Fonder

Vi har två fonder som vår förening förvaltar; den ena är till för att främja forskning och fortbildning för sjukvårdspersonal och den andra är till för att ”sätta guldkant på tillvaron” för våra njursjuka medlemmar. Följ länkarna nedan för att läsa mer om respektive fond.

Den ena av dessa fonder, ”Njurföreningen i Västerbottens Forsknings- och Stipendiefond”, är öppen för allmänheten att skänka pengar till. Vi är mycket tacksamma för alla gåvor till denna fond!

För att skänka pengar till Njurföreningen i Västerbottens Forsknings- och Stipendiefond, använd bankgiro 5403-7866.