Alwallsfonden

Njurförbundets Stipendiefond till Professor Nils Alwalls Minne lämnar bidrag till projekt som syftar till att förbättra de njursjukas situation. Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier samt som projektbidrag.

Ansök gärna via webbformuläret längst ned på sidan. Det går också att skriva ut en ansökningsblankett, eller rekvirera från Njurförbundets kansli, och skicka i fyra exemplar med post.

Ansök

2018 utlyses 20 000 kronor.

Ansökningar ska vara Njurförbundet tillhanda senast den 15 augusti.
Besked om utdelning ges tidigast den 23 oktober.

Ansökan Alwallsfonden word
Ansökan Alwallsfonden pdf

NJURFÖRBUNDET
Box 650
101 32 STOCKHOLM
Tel. 08-546 405 00
e-post: info@njurforbundet.se