Alwallsfonden

Njurförbundets Stipendiefond till Professor Nils Alwalls Minne lämnar bidrag till projekt som syftar till att förbättra de njursjukas situation och riktar sig till dig som är verksam inom njursjukvård. Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier samt som projektbidrag.

2019 utlyser fonden upp till 20 000 kronor.

Ansök

Ansökningar ska vara Njurförbundet tillhanda senast den 31 augusti.
Besked om utdelning ges tidigast den 15 oktober.

Ansökan för 2019 är nu stängd. Välkommen igen 2020.

Vid frågor, kontakta Njurförbundets kansli.
Tel. 08-546 405 00
e-post: info@njurforbundet.se