Tommy och Gösta Anderssons minne

Tommy Andersson var den första patienten som transplanterades i Sverige 1964 på Serafimerlasarettet i Stockholm. Tommys pappa Gösta donerade sin ena njure till sonen som då var 17 år. Föräldrarna till Tommy testamenterade en miljon kronor till Njurförbundet.

Efter Tommys föräldrars bortgång beslutade förbundsstyrelsen att gåvan ska användas för forskning om njurtransplantationer med levande givare. Utdelningen sker i samband med övrig utdelning ur Njurfonden.

Ansök

Ansök via Njurfondens hemsida

Bidrag kan sättas in på:
Bankgiro: 900-3674
Plusgiro: 90 03 67-4