Uppdaterad 2020-04-15

Oron för coronasmitta är stor, inte minst bland njursjuka som behöver åka till sjukhuset flera gånger i veckan för att få dialysbehandling. Personer som inte har möjlighet att ta sig till sjukhuset på egen hand kan ha rätt till sjukresa, och blir upphämtade med bil i hemmet. Vanligtvis reser flera patienter tillsammans i bilen.

Merparten av regionerna har nu infört att dialyspatienter reser med andra dialsypatienter, men att de får möjlighet till enskild resa om de styrker behovet med läkarintyg. Men drygt en tredjedel av regionerna har beslutat att dialyspatienter får resa ensamma utan att läkarintyg krävs. Senast var Region Halland som införde det den 6 april och Region Västernorrland den 14 april för personer i alla åldrar med hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes, allvarlig njursjukdom, leversjukdom samt nedsatt immunförsvar på grund av transplantation eller medicinsk behandling.

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman tycker att det är anmärkningsvärt att ensamåkning till dialys idag inte är obligatoriskt i varje region.

– Många resenärer är äldre och sköra. En smitta kan få förödande konsekvenser, inte enbart för den enskilde patienten, utan även för andra medpatienter och närstående, säger Håkan Hedman.

Se hela kartläggningen här >>

2020-04-06
Texten kan komma att uppdateras

Regioner som infört ensamåkning för dialyspatienter

Kalmar, Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Kronoberg, Halland, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland

Regioner som medger ensamåkning om läkarintyg finns

Uppsala, Sörmland, Östergötland, Jönköping, Gotland, Blekinge, Värmland, Örebro, Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten