Antalet transplantationer har sjunkit kraftigt under coronaepidemin i Sverige. Sjukvården har varit hårt ansträngd och tiotusentals operationer har ställts in. Ett antal av dessa rör organtransplantationer.

Totalt har antalet organdonatorer minskat med 21 procent under våren, jämfört med medelvärdet för samma period de tre föregående åren (1 mars-31 maj), enligt Svensk transplantationsförening. När det gäller njurtransplanterade har minskning skett med 30 procent i samma jämförelse.

– Jag kan bara spekulera, men en trolig förklaring är att situationen inom intensivvården varit ansträngd under pandemin. Man har inte haft tillgång till den resurs som krävs vilket kan göra att man valt bort potentiella donatorer, säger Johan Nilsson, ordförande i Svensk transplantationsförening till TT.

Vad gäller avlidna givare är vård i respirator på intensivvårdsavdelning nästan alltid en förutsättning för att organen ska kunna tas tillvara. Men under våren har pressen på intensivvården varit enorm.

Flera som hade en transplantation planerad med en levande givare fick redan i slutet av mars besked att deras operationer måste skjutas upp.

– Normalt sker det variationer mellan olika perioder av antalet donerade organ. Under våren har man tappat nästan en femtedel i jämförelse med samma period 2019. Det är framförallt transplantationer med levande donator som i princip legat helt nere. Det är beklagligt och trist för alla, både donatorer och mottagare, som varit förberedda och utredda och fått sina operationer uppskjutna på obestämd tid, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.

Nu kämpar vården för att komma tillbaka till ett normalläge, men det finns också en oro inför sommaren och hösten.

– Om epidemin och de effekter den haft på intensivvården kommer att fortsätta även i sommar och i höst, det vet vi väldigt lite om just nu. Blir det här långvarigt – att organdonatorer inte kan prioriteras inom intensivvården – då är det ett riktigt problem, säger Lars Wennberg, läkare på transplantationskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, till TT.

– Det är trots allt positivt att transplantationsverksamheten har prioriterats i sjukvården och att man har kunnat hålla igång verksamheten och transplanterat organ, säger Håkan Hedman.

2020-07-02

FAKTA

Under de sex första månaderna 2020 transplanterades 146 njurar från avlidna donatorer och 55 njurar från levande donatorer. Motsvarande siffror för samma period 2019 var 176 njurar från avlidna donatorer och 71 njurar från levande donatorer.

Källa: Svensk Transplantationsförening