Rätt vård – när och hur?

Kronisk njursjukdom (CKD) är vanligt. Sedan 2021 finns Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom, med rekommendationer för hela landet. Vårdprogrammet är tänkt att användas inom primärvård och övriga medicinska specialiteter över hela landet, med regionala anpassningar. Det ska tydliggöra när och hur patienter bör remitteras mellan primär- och specialistvård. Här finns mål och strategier för behandling och uppföljning.

Patientbroschyr

Njurförbundet har 2022 utarbetat en broschyr som vänder sig till personer som har fått diagnosen kronisk njursjukdom (CKD). Rekommendationerna i broschyren följer det nationella vårdprogrammet, en samling riktlinjer för hur CKD bör behandlas. Riktlinjerna omfattar vuxna personer i alla stadier av CKD, förutom i njurersättande behandling, det vill säga dialys eller njurtransplantation. Här finns lättlästa rekommendationer och mål för behandling och uppföljning.

Beställ broschyren via e-post: info@njurforbundet.se

Ladda ned broschyren Kronisk njursjukdom. Rätt vård – när och hur?

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom är utarbetat inom Nationellt system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård av en nationell arbetsgrupp för kronisk njursjukdom, vuxna (CKD), och godkänt av Nationellt programområde för njur- och urinvägssjukdomar 2021-05-10 med senare uppdateringar. Beslut om implementering tas i respektive region.

Ladda ned Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom >

Faktablad för vården

För vården finns ett faktablad (A4) om tidig upptäckt och utredning av kronisk njursjukdom, med förebyggande riktlinjer enligt nationella vårdprogrammet. Här finns basfakta med värden, stadieindelning, rekommendationer för vissa läkemedel och en tabell för lämpliga remissfall till njurmedicin.

Ladda ned faktabladet CKD faktablad för vården >

Beställ flera faktablad via: info@njurforbundet.se