Det skrivs och talas väldigt mycket om coronaviruset, som nu sprids över världen. De flesta som smittas får dock en mild infektion. Men för vissa riskgrupper, som kroniskt sjuka, kan en infektion bli allvarligare. De personer som har avlidit i viruset har alla haft en underliggande sjukdom eller varit gamla.

Viruset kan orsaka feber, lunginflammation, påverka andningen samt leda till njursvikt. Personer som redan har en njursjukdom eller är transplanterade behöver vara lite mer aktsamma då de har nedsatt immunförsvar, framförallt transplanterade, som tar immundämpande mediciner.

Ingela Fehrman är överläkare vid transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hon är inte särskilt alarmerad, men vill rekommendera sedvanlig försiktighet.

– Luftvägssmitta är ju alltid mer okontrollerbart än andra vägar. Undvik kontakt med sjuka människor och undvik röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna eller använd handsprit och hosta och nys i pappersnäsduk. Jag tror det viktigaste är att skydda sig själv och andra i detta läge, säger Ingela Fehrman.

Risken att smittas av coronaviruset i Sverige är ännu liten. Hittills har vi ett fall bekräftat, en kvinna som varit i Wuhanområdet i Kina. Kvinnan är isolerad på infektionskliniken i Jönköping. Men regeringen har beslutat att klassa det nya viruset som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär bland annat möjligheter för myndigheter att vidta åtgärder som undersökningskrav och beslut om karantän. WHO klassar utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa.

– Mitt råd i detta läge till njursjuka patienter i Sverige är att bara flyga utomlands om det är absolut nödvändigt. Är det en ren nöjesresa så tycker jag man bör avboka den, säger Ingela Fehrman.

Det finns i dagsläget inget botemedel utan insatserna är främst inriktade på att hitta en kombination av mediciner som kan lindra symtomen. Forskning pågår för att få fram ett vaccin mot det nya coronaviruset.

Dagens Nyheter: Framgång i arbetet med vaccin mot nya coronaviruset

2020-02-05