– Högt blodtryck är skadligt vid alla typer av njursjukdomar, betonar Gregor Guron, adjungerad professor och överläkare på njurmedicinska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
– Redan en lätt förhöjning kan förvärra njurskadan och leda till att njursvikt utvecklas tidigare. Det händer även att ett långvarigt högt blodtryck ger upphov till njurskada hos en tidigare frisk person.
Men det är mer sällsynt i dag tack vare att vi inom svensk sjukvård blivit bättre på att tidigt upptäcka och behandla högt blodtryck, säger Gregor Guron.
Det kan vara skadligt att gå omkring med ett högt blodtryck alltför länge utan behandling.
Men blodtrycksproblem tillhör de så kallade tysta sjukdomarna, vilket innebär att man sällan känner av några symptom.
– Kraftig huvudvärk eller i värsta fall dimsyn kan vara varningssignaler. Men då har trycket som regel redan hunnit stiga väldigt kraftigt. En njursjuk person bör mäta och följa upp utvecklingen av blodtrycket regelbundet, säger Gregor Guron.

Det finns fortfarande mycket outforskat kring frågan hur njurarna skadas av högt blodtryck. Förmodligen sker följande: I njurarna filtreras blod till urin. Blodet pressas över kärlväggen i njurens minsta kärlkapillärerna. Dessa kan lätt skadas om trycket inuti kärlen blir för högt. Förekomst av albumin (”äggvita”) i urinen är ett tidigt tecken på kapillärskada. Ju högre blodtryck desto snabbare blir försämringen av njurfunktionen.
En njurpatient bör som regel inte ha ett högre blodtryck än 130/80 mmHg. Vad som är idealt blodtryck för patienter med dialysbehandling vet man dock inte säkert och här krävs mer forskning. Många väljer att köpa en egen blodtrycksmätare för att vara på den säkra sidan.
– Det är bra. Men då är det viktigt att den är av god kvalitet och visar rätt resultat. Köp den helst på apotek. Och tänk på att mäta på rätt sätt – fäst manschetten på överarmen och mät i sittande efter fem minuters vila.

Ett till tips till den som vill vara säker på att få rätt resultat är ta med den egna blodtrycksmätaren
till sin njurklinik och låta sjukvårdspersonalen jämföra utfallet från de olika apparaterna.
– Det hjälper vi inom sjukvården gärna till med, lovar Gregor Guron.

TEXT: GUNILLA DAHLQVIST

RÅD VID HÖGT BLODTRYCK

Som regel behövs blodtryckssänkande mediciner och ofta flera olika samtidigt för tillräcklig effekt. Att lägga om sina vanor och dra ned på saltet påverkar blodtrycket positivt, särskilt vid kraftigt nedsatt njurfunktion. Motion är bra. Rökning däremot är bevisat dåligt för blodkärlen. Stress kan höja blodtrycket.

  • Undvik rökning
  • Dra ned på saltet
  • Motionera regelbundet