Åtta av tio svenskar är positivt inställda till organdonation. Men bara två av tio är anmälda till donationsregistret. Njurförbundet arbetar för att undanröja hinder för organdonation. Ett mål är att njurdonationer från avlidna genomförs i de fall det är möjligt. Vi medverkar också i olika sammanhang där allmänheten informeras om betydelsen av att ta ställning och säga ja till organdonation. Samtidigt arbetar vi för att antalet levande njurdonatorer ökar, och att alla närstående till njursjuka ska få ingående information om möjligheten att bli njurdonator.

Genom Livet som Gåva samarbetar Njurförbundet med den medicinska professionen och andra patientorganisationer som delar våra syften.

Livet som Gåva har utsett Annette Lennerling, forskare och docent i vårdvetenskap samt patientkoordinator vid Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset till 2021 års hedersmedlem.

En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med GelinStiftelsen ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet.

Motivering:
”Annette Lennerling är patientkoordinator, docent i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet och har disputerat i ämnet den levande njurdonatorn. Under 30 år har hon forskat om levande njurdonation och publicerat ett stort antal artiklar om detta. Levande njurdonatorer fyller en viktig roll och varje njurdonation med en levande donator är en medmänsklig handling som saknar annan jämförelse. Annette Lennerlings forskning har bidragit till att öka kunskapen och förståelsen för den levande njurdonatorn till gagn för patienter och transplantationsverksamheten. Hennes engagemang för donation från levande donatorer
är långt utöver hennes yrkesroll som patientkoordinator.”

2021-11-08