Medlemskap med många möjligheter

Som medlem i Njurförbundet får du stöd och hjälp att kunna leva bra som njursjuk, transplanterad, donator eller närstående. Du är varmt välkommen att engagera dig i någon av våra regionföreningar. Barn- och föräldragruppen stödjer familjer med njursjuka barn. Ungdomsgruppen är för dig mellan 18 och 30 år. Föreningsaktiva hittar användbar information på Föreningssidan.

Var med och stöd njurforskningen

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in pengar och delar ut bidrag till forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer, men också till arbete med att sprida kunskap om njurarna ur olika perspektiv. Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening.

Vill du vara med och stödja njurforskningen? Gå in på Njurfondens hemsida