Medlemskap med många möjligheter

Som medlem i Njurförbundet får du stöd och hjälp att kunna leva bra som njursjuk, transplanterad, donator eller närstående. Vår barn- och föräldragrupp stöder familjer med njursjuka barn och Ungdomsgruppen är till för dig mellan 18 och 30 år.

Var med och stöd njurforskningen

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in pengar och delar ut bidrag till forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer, men också till arbete med att sprida kunskap om njurarna ur olika perspektiv. Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening.

Vill du vara med och stödja njurforskningen? Gå in på Njurfondens hemsida