Genom studien, som fokuserar på hur personer med kronisk njursjukdom uppfattar sin hälsorelaterade livskvalitet och hur de upplever sin vård och sin behandling, vill vi öka kunskapen om sjukdomsbördan vid kronisk njursjukdom.

Tidigare har några internationella livskvalitetsstudier genomförts med personer med kronisk njursjukdom, men i Sverige har väldigt få, om ens några studier gjorts. Hur sjukdoms- och behandlingsresan ser ut för svenska patienter är alltså i stora delar okänt, vilket studien syftar till att förändra.

Undersökningen kommer att inkludera cirka 200 svenska personer med kronisk njursjukdom som får besvara ett digitalt frågeformulär om kronisk njursjukdom och livskvalitet. Av dessa kommer sedan 40 personer att erbjudas att delta i en uppföljande intervju per telefon. För deltagande i telefonintervjun utgår ersättning.

Vi söker dig som:

  • är 18 år och äldre
  • har diagnostiserad kronisk njursjukdom
  • INTE genomgått dialysbehandling
  • INTE är njurtransplanterad
  • INTE genomgått en omfattande operation de senaste 3 månaderna
  • INTE deltar i annan forskningsstudie

Om du är intresserad av att delta och stämmer in på profilen ovan, vänligen klicka på länken nedan och besvara ett par frågor för att bekräfta att du passar in i målgruppen. Frågeformuläret tar ca 20 minuter att besvara.

Till frågorna >

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Åsa Lindelöf, kontaktperson på konsultföretaget IQVIA som genomför studien, per e-post asa.lindeloef@IQVIA.com eller telefon 08-508 842 00 (måndag – fredag 09:00-17:00).

Tack på förhand för ditt intresse!

Njurförbundet