Uppdaterad 2021-11-11

Enkätundersökningen är nu stängd för deltagande och svaren sammanställs.

Genom studien, som fokuserar på hur personer med kronisk njursjukdom uppfattar sin hälsorelaterade livskvalitet och hur de upplever sin vård och sin behandling, vill vi öka kunskapen om sjukdomsbördan vid kronisk njursjukdom.

Tidigare har några internationella livskvalitetsstudier genomförts med personer med kronisk njursjukdom, men i Sverige har väldigt få, om ens några studier gjorts. Hur sjukdoms- och behandlingsresan ser ut för svenska patienter är alltså i stora delar okänt, vilket studien syftar till att förändra.

Undersökningen inkluderar cirka 200 svenska personer med kronisk njursjukdom som har fått besvara ett digitalt frågeformulär om kronisk njursjukdom och livskvalitet. Av dessa har 40 personer erbjudits att delta i en uppföljande intervju per telefon.

Studien omfattar personer som:

  • är 18 år och äldre
  • har diagnostiserad kronisk njursjukdom
  • INTE genomgått dialysbehandling
  • INTE är njurtransplanterad
  • INTE genomgått en omfattande operation de senaste 3 månaderna
  • INTE deltar i annan forskningsstudie

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.