Det finns stora skillnader mellan olika länder i Europa till exempel i hur stor andel njursjuka som får dialys och hur stor andel som är transplanterade. Enkätundersökningen syftar till att klarlägga orsakerna till detta och på sikt öka möjligheten för fler i hela Europa att få tillgång till dialys och i synnerhet till njurtransplantation.

Njurförbundet samarbetar med övriga patientorganisationer i Europa för att sprida enkäten och uppmana njursjuka i Sverige att dela med sig av sina synpunkter på behandlingsval man har eller har haft på grund av avancerad njursvikt.

Undersökningen görs av forskare från AMC-sjukhuset i Amsterdam inom ramen för ett stort europeiskt forskningsprojekt och vänder sig direkt till personer med njursjukdom. Frågorna handlar om vilken information patienten har fått, vilka faktorer som påverkade valet av behandling och hur beslutet togs.

Målet med undersökningen är att få kunskap utifrån svenska patienters upplevelse av att välja dialysform eller njurtransplantation. EU strävar efter jämlik rätt till olika behandlingsformer för alla europeiska patienter med kronisk njursvikt och forskarna skriver att resultaten av undersökningen kommer att bidra till att förstå den aktuella situationen och att förbättra behandlingskvalitén.

Är du själv njursjuk och vill delta i undersökningen kan du klicka på länken nedan så kommer du direkt till en sida där du kan besvara frågorna i datorn/läsplattan/mobilen. Du är anonym och frågorna tar cirka 10-15 minuter att besvara. Vidarebefordra gärna länken till andra personer som har dialys eller är njurtransplanterade.

Klicka här för att komma till frågorna

Fakta

Studien sammanställs av ett europeiskt njurregister i Amsterdam, ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association) Registry.

Enkäten är en del av ett stort europeiskt forskningsprojekt, EDITH. Mer information om projektet finns här: EDITH

Här kan du ladda ned ett informationsblad på svenska om enkätundersökningen:
Informationsblad EDITH

Här kan du ladda ned ett blad med frågorna om du hellre vill svara på papper:
EDITH frågeformulär

Frågorna finns på 22 språk. Vill du ha frågorna på något annat språk än svenska, kontakta Njurförbundet.