Njurarna är ofta bortglömda av allmänheten, överskuggade av sina grannar hjärtat och lungorna. Men njurarna förtjänar minst lika mycket uppmärksamhet. De må vara små och gör inte mycket väsen av sig (när de fungerar), men de har flera huvuduppgifter i våra kroppar. De renar blodet och filtrerar bort slaggprodukter, de reglerar blodtrycket, upprätthåller salt- och vattenbalans samt bidrar i bildandet av röda blodkroppar.

En av tio vuxna européer beräknas ha nedsatt njurfunktion, men många vet inte om det. Man kan gå länge med avtagande njurfunktion innan det ger symtom.

Därför lanseras nu den europeiska kampanjen Strong Kidneys – Starka Njurar. Syftet är helt enkelt att öka medvetenheten om njurarna och deras viktiga funktioner.

En del i kampanjen är en animerad informationsfilm som har översatts till 25 språk. Se den svenska versionen här, med översättning av Svensk Njurmedicinsk Förening, SNF.

Kampanjen Strong Kidneys genomförs på initiativ av en organisation för njurläkare i hela Europa, ERA-EDTA. Det sker i samverkan med European Kidney Health Alliance, EKHA, som är ett initiativ för att förebygga kronisk njursjukdom och arbeta för jämlik tillgång till njurvård för alla europeiska invånare. Njurförbundet deltar i EKHA genom medlemskapet i European Kidney Patients Federation, EKPF, den europeiska paraplyorganisationen för personer med njursjukdom.

Till kampanjsidan Strong Kidneys >>

2021-09-14