Forskning

Ett av Njurförbundets ändamål är att stödja forskning som utvecklar njurvården och förbättrar livssituationen för njursjuka.

Det krävs ökad forskning om njursjukdomar. Njursvikt är en dold folksjukdom som berör en av tio svenskar. Trots det är njurforskning inte ett strategiskt forskningsområde. Njurförbundet arbetar för att njurforskningen får ökade resurser så att njursjuka får ett bättre liv och att fler lever längre.

Njurfonden

2013 startades Insamlingsstiftelsen Njurfonden för att samla in och lämna bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbeta för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Stiftelsens 90-konto garanterar att insamlingen granskas av Svensk Insamlingskontroll och att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålen utan oskäliga kostnader.

Bakom stiftelsen står, förutom Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Det krävs fler kompetenta forskare vid universiteten. Njurförbundet ska i samverkan med Njurfonden arbeta för att intresset för njurforskning ökar bland yngre forskare så att kontinuitet och kompetens tryggas i framtiden.

Läs mer på Njurfondens hemsida >