PRESSMEDDELANDE den 6 oktober 2016

Debatt mellan forskare, industri, patienter och politiker.

Är det någon idé att utveckla nya behandlingsmetoder om de ändå inte kommer patienterna tillgodo för att de anses för dyra?

Det är ofta som samhället säger stopp till nya behandlingsmetoder vid allvarliga sjukdomar. Besluten är ofta grundade på hälsoekonomiska analyser. Soliris är ett av många exempel på läkemedel som SKL har avrått landstingen att använda, trots att det räddar liv på unga patienter som drabbats av den ovanliga och allvarliga sjukdomen aHUS. Det finna många andra rapporterade fall där effektiva behandlingsmetoder inte får komma patienter till del på grund av kostnadsskäl.

”Självklart får man aldrig tveka att ge optimal behandling vid allvarliga sjukdomar. Ett nytt sätt att finansiera dyra s k särläkemedel måste införas så att alla patienter får rätt till lika vård. Bostadsorten får aldrig vara avgörande vem som får leva eller måste dö. Så sker tyvärr idag med nuvarande system”, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.

Vid Nationella Njurkonferensen i Göteborg den 8 oktober kommer en expertpanel att diskutera incitament för forskningen och om det överhuvudtaget är någon idé att utveckla nya behandlingsmetoder vid allvarliga sjukdomar.

I paneldiskussionen deltar:
Nedjma Chaouche, journalist och moderator vid diskussionen
Diana Karpman, forskare och professor i Lund
Anders Lönnberg, regeringens samordnare för Life Science
Jan-Olov Jacke, VD för Astra Zeneca Sverige
Olle Larkö, professor och dekanus för Sahlgrenska Akademin
Lars Sandman, professor i etik och rådgivare vid NT-rådet vid SKL
Mats Eriksson (M), regionråd i Halland och v. ordförande i sjukvårdsdelegationen vid SKL
Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.

Tid: 8 oktober 2016 mellan klockan 11.20 – 12.30

Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Sahlgrenska Science Park, Göteborg.

För ytterligare information kontakta gärna Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, tel. 070-718 16 70 alt. hakan.hedman@njurforbundet.se.

Mer om Nationella Njurkonferensen finns på www.njurkonferens.se.