Att byta från barn- till vuxensjukvård när man är 18 år är för många en jobbig upplevelse. Man har avslutat långa värdefulla kontakter och byter till en ny vård­enhet som innebär behov av att självständigt etablera många nya sjukvårdskontakter.

Magdalena Vingren, kurator vid njurmottagningen i Lund, och hennes kollegor, såg att många uteblev från sina besök när de var 18 år och startade projektet ”Att förbättra övergången från barn- till vuxensjukvård”.

Magdalena Vingren, kurator vid njurmottagningen i Lund.

– Vi samtalade med många njursjuka ungdomar som skulle byta från barn- till vuxensjukvården och ställde frågan vad som är viktigt för dem i övergången och i kontakten med njursjukvården. Från samtalen framkom olika förbättringsområden, säger Magdalena Vingren.

Hon försöker att anpassa dialogen så mycket det går efter patientens vilja. Samtalen kan ske via telefon, digitalt eller via en promenad. Det gäller att vara flexibel.

Det är också påtagligt hur mottagningens miljö påverkar samtalen. Ungdomarna har uttryckt en vilja att fräscha upp lokalerna för ökad trivsel. Framöver ska mottagningen målas om och andra inredningsdetaljer ska införskaffas.

– God kommunikation är viktig mellan barn- och vuxensjukvård. Målet är att patienten ska påbörja en individuell plan på barnmottagningen som sedan följer med till vuxensjukvården, säger Magdalena.

Några sätt som Magdalena tror kan hjälpa i kontakten med ungdomarna är att dela inspelade föreläsningar på webben och att ha ett digitalt chattforum öppen en kväll i veckan där man kan ställa frågor.
– En film om övergången från barn- till vuxensjukvård är på gång. Förhoppningen är att möta ungdomarna i deras sätt att kommunicera, säger Magdalena.

För att övergången vidare ska underlättas hoppas hon att mottagningen framöver ska kunna ha ungdomsmottagning vid några tillfällen per år. Detta eftersom många ungdomar uttrycker en önskan om att få träffa andra unga vuxna med liknande situationer i väntrummet.
– Jag försöker i mina etablerande samtal prata om vinsterna för ungdomarna med en ökad delaktighet och följsamhet kring sin sjukdomsbild, säger Magdalena.

Kuratorns kontakt är beständig under hela vårdtiden och målet är att följa upp unga vuxnas situation genom ett samtal per år mellan åldrarna 18-25 år.
– Vår förhoppning är att kunna sprida information om vårt sätt att arbeta till andra regioner. Vi hoppas att projektet och kunskapen framöver kan spridas över Sverige, säger Magdalena.

Text: Annelie Olsson Larsson

Kuratorn ger råd

Kurator Magdalena Vingren betonar att en kontinuerlig dialog med unga njursjuka är en viktig del i övergången till vuxensjukvården.

  • Att be om stöd är en investering i din situation och i din framtid.
  • Om du behöver hjälp, se till att samtliga vårdkontakter får veta vad som är viktigt för just dig i kontakten med oss.
  • Öka din kontroll genom att vara delaktig kring din situation. Det stärker din självkänsla, välmående, följsamhet och ökar
    oftast känslan av sammanhang samt ökad livskvalité.