En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med GelinStiftelsen ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet.

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2020 har utsetts intensivvårdsläkaren Andreas Hvarfner, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Livet som Gåvas motivering till utmärkelsen lyder:

”Andreas Hvarfner, bidrar genom sin djupa kompetens, trygga person och etiska förhållningssätt till att skapa ett klimat där donation kommit att bli en självklar och prioriterad del av vården. Trots en synnerligen hög belastning under den pågående pandemin vid Karolinskas intensivvårdsavdelningar har Andreas Hvarfner och hans team klarat av att fullt ut upprätthålla ansvaret för organdonationer vilket bidragit till att många patienter med livshotande sjukdomar kunnat få nya organ transplanterade.”

2020-11-05

FAKTA

Livet som Gåva har grundats av patientorganisationer och medicinsk profession inom transplantationsområdet. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för organdonation och att lagar och regelverk som utgör hinder för organdonation undanröjs.

Medlemsorganisationer
Diabetesorganisationen i Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Hjärtebarnsfonden, Idrottsföreningen för transplanterade, Riksförbundet Cystisk Fibros, Leverförbundet, Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk förening, Svensk Transplantationsförening, Viking, Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade, GelinStiftelsen.

www.livetsomgava.nu