Njurförbundet samverkar med organisationer i andra länder för att skapa bra liv för alla njursjuka. Tillsammans arbetar vi för bättre villkor i hela Europa. Det sker genom European Kidney Patients Federation, EKPF, där Njurförbundet är medlem.

EKPF:s huvudsyfte är att öka uppmärksamheten kring situationen för personer med kronisk njursjukdom, CKD, dialyspatienter och transplanterade och lyfta frågorna på EU-nivå. Påverkansarbetet sker genom möten med beslutsfattare, kampanjer och olika publikationer och rapporter.  EKPF samverkar också med andra organisationer, till exempel WHO.

De senaste åren har EKPF bland annat engagerat sig för att underlätta läget för dialyspatienter i Ukraina, öka förutsättningarna för organtransplantationer i Europa samt tagit fram broschyrer på olika språk för att sprida kunskap om njursjukdom, symtom och behandlingar.

Under fredagen den 21 oktober samlades EKPF:s generalförsamling i Aten. Några länders delegater, däribland Sveriges, deltog digitalt. Generalförsamlingen utsåg bland annat styrelse för de kommande tre åren och Njurförbundets ordförande Håkan Hedman fick förnyat förtroende som ledamot. Det togs också beslut om mål och aktiviteter för kommande år.

– Jag är glad för förtroendet, och stolt när jag ser tillbaka på de framsteg som har gjorts sedan EKPF grundades. De mål vi satte 1981, då jag själv var ordförande, har vi nu uppnått, säger Håkan Hedman.

Läs mer: EKPF >

2022-10-21