För sitt engagemang i organdonationer utses intensivvårdsläkaren Stefan Ström till årets hedersmedlem i Livet som Gåva.

I samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet. Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2019 har utsetts intensivvårdsläkaren Stefan Ström, Västmanlands sjukhus i Västerås

Stefan Ström har bland annat lett ett ettårigt pilotprojekt där sex svenska sjukhus arbetat med DCD, donation efter cirkulationsstillestånd. Projektet avslutades i januari 2019. Då hade donationer från tio patienter fullföljts som ledde till 17 njurtransplantationer och en lungtransplantation.

Det är nu beslutat att de sex sjukhusen som ingick i pilotprojektet kan fortsätta arbetet med DCD. Om DCD införs fullt ut i Sverige räknar man med 40–80 fler donationer per år av njurar, lever och lungor, och alltså 80–160 fler njurtransplantationer per år.

Stefan Ström får Livet som Gåvas hedersutmärkelse med motiveringen:
”Stefan Ström har under lång tid engagerat sig i problematiken runt organdonationer och metoder som främjar organdonation utöver vad som krävs i den ordinarie yrkesutövningen. Han har lett det s k DCD-projektet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting som innebär att organ kan doneras efter cirkulationsstillestånd. En pilotstudie har framgångsrikt genomförts som innebär att fler njursjuka och andra patientgrupper med livshotande sjukdomar kommer att kunna transplanteras i framtiden.”

Länkar:
DCD-projektet (Vävnadsrådet)
Livet som gåva
Gelinfonden

2019-11-06

FAKTA

Livet som Gåva grundades 1997 och består av patientorganisationer och berörd medicinsk profession inom transplantationsområdet. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för donation av organ och vävnader samt att hinder för organdonation undanröjs.