Njurförbundet välkomnar lagändringen som förbundet tillsammans med andra patientorganisationer och medicinsk profession verkat för under två decennier.

– Det är ett historiskt beslut som kommer att möjliggöra både fler organtransplantationer samt skapa bättre förutsättningar för den som uttryckligen vill donera organ efter sin död att få göra det, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.

– Det är även positivt att riksdagen uttalar sitt stöd för utveckling av det nordiska utbytesprogrammet av njurar med levande donatorer som skapar bättre förutsättningar för njursjuka att bli transplanterade då man saknar en donator inom familjen som matchar, säger Håkan Hedman.

Dagens beslut har föregåtts av två statliga utredningar och remissbehandlingar samt utskottsbehandling med återremittering för komplettering av regeringen. Beslutet får anses som välgrundat och förankrat och överensstämmande med befolkningens uppfattning i frågan.

Läs mer här >>

2022-05-19