Plats: Quality Winn Hotel Haninge, utanför Stockholm
Tid: Den 14 maj 2023 kl. 9.30-14.00

Röstberättigad vid stämman är regionföreningarnas valda ombud. Förbundsstyrelsens ledamöter är röstberättigade utom i frågor som berör ansvarsfrihet, ekonomisk förvaltning samt val av revisorer. Medlem har närvaro- och yttranderätt vid stämman. Beslut får fattas av stämman endast i frågor upptagna i den utsända föredragningslistan.

Här kan du ladda ned handlingar till förbundsstämman:
Föredragningslista 2023
Bilaga 1 ÅR 2021
Bilaga 2 ÅR 2022
Bilaga 3 Reviderat stadgeförslag
Bilaga 4 Medlemsavgift
Bilaga 5 Rambudget 2024-2025
Bilaga 6 Verksamhetsplan 2023-2025
Bilaga 7 Valberedningens förslag 2023-2025 (uppdaterat 2023-04-17)

Föranmälda deltagare startar på lördagen med lunch, varefter det hålls ett seminarium på temat Patientmedverkan, med flera angelägna föredrag. Det bjuds också på en inspirationsföreläsning av Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern. Till kvällen äter vi gemensamt en tvårätters-middag i restaurangen. På söndagen hålls förbundsstämman.

PROGRAM
Lördag 13 maj
12.00 Lunch
13.00 Inledning, Håkan Hedman, förbundsordförande
13.10 Patientens rättigheter och valmöjligheter, Marika Ålander, Region Stockholm
14.00 Patientlagen, Ulf Petrusson, jurist
15.00 EUPATI – utbildning för patienter och företrädare, Cristin Lind, Funktionsrätt Sverige
15.30 Inspirationsföreläsning, Pär Johansson, Glada Hudik-teatern
19.00  Middag

Söndag 14 maj
09.30 Förbundsstämma
12.30 Lunch

Med reservation för ändringar.

För ytterligare upplysningar kontakta förbundskansliet:
Ylva Eriksson, tel 08-546 405 00
ylva.eriksson@njurforbundet.se
Sara Norman, tel 08-546 405 01
sara.norman@njurforbundet.se