Elias Starborg arbetar som kurator vid njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus. Han träffar dagligen njursjuka patienter, både i krissituationer och i stödjande samtal under en kortare eller längre period. Han hjälper även till med sociala och praktiska insatser.

Elias Starborg, kurator vid njurmedicinska kliniken i Danderyd.

– Jag erbjuder stödjande samtal för patienter och anhöriga utifrån behov. När man nyligen fått ett sjukdomsbesked kan det handla om att vara ett stöd i den akuta fasen. I ett längre perspektiv försöker jag stärka patienternas egna förmåga att hantera de påfrestningar som en njursjukdom kan innebära, både känslomässigt och socialt, säger Elias.
Något som Elias stöter på är ovissheten som njursjuka ofta behöver hantera. Som njursjuk vet man ofta inte hur långsam eller snabb försämringstakten av njurfunktionen kommer vara. Om man väntar på transplantation vet man kanske inte när den kan komma att genomföras, om man inte har en levande givare.

– Jag arbetar mycket med att försöka stötta patienterna i att nå acceptans kring sjukdomssituationen samt upprätthålla rutiner i vardagen. Att hitta strategier för att leva med sin sjukdom och ändå ha en god livskvalité. Att kunna göra det man uppskattar i livet, säger Elias.
För att må bra psykiskt nämner Elias även fysisk aktivitet, något man kan få på recept, men även mindfulness. Mindfulness innebär att man försöker vara närvarande här och nu och kan vara ett sätt att hantera ovisshet och att inte fastna i ältande och oro. (Se motstående sida.)
– Anhöriga är också ett viktigt stöd. När jag träffar patienter frågar jag alltid om personens nätverk. Ett socialt nätverk kan fungera som en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, säger Elias.

Det finns även många praktiska saker som Elias hjälper till med. Det kan handla om att informera om och hjälpa till med att söka vissa ersättningar som merkostnadsersättning, bostadstillägg, bostadsbidrag och särskilt tandvårdsbidrag. Ibland är det Elias som för kontakterna med olika myndigheter.

– Som kurator erbjuder jag främst hjälp till självhjälp vilket innebär att jag försöker stärka patientens egna resurser att hantera sin livssituation. Empowerment! Ju mer kunskap och delaktighet patienten har i sitt sjukdomstillstånd desto bättre, säger Elias.

Text: Annelie Olsson Larsson

Så hjälper du dig själv!

Kurator Elias Starborg hjälper personer med njursjukdom att hitta sina egna strategier för att leva ett bra liv. Ju mer kunskap du har om din sjukdom desto lättare blir det att hantera din livssituation.

  • Försök att ägna dig åt saker du tycker om
  • Fysisk aktivitet hjälper dig att må bra psykiskt
  • Mindfulness kan lindra ältande och oro
  • Viktigt med ett fungerande socialt nätverk