En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med GelinStiftelsen ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja donation av organ och vävnader.

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2023 har utsetts Margareta Linder, specialistläkare i njurmedicin i Falun. Hon har som njurläkare sett betydelsen av njurtransplantationer för sina patienter. Förutsättningen är att njurar doneras från både avlidna och levande människor. Margareta Linder har därför sedan nästan 30 år helhjärtat engagerat sig i upplysningsarbetet, både lokalt och nationellt, bland kollegor och allmänheten, om betydelsen av att ta ställning för organdonation.

Genom sitt engagemang i Livet som Gåva har Margareta Linder deltagit i påverkansarbetet i syfte att undanröja hinder för organdonationer i lagstiftningen. Genom den lagändring som skedde i fjol ökar möjligheten för den som önskar att få donera organ efter döden att få göra det.

Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp som består av både patientorganisationer, däribland Njurförbundet, och medicinsk profession.

Motivering:
Margareta Linder har genom sitt outtröttliga engagemang utöver vad som ingår i yrkesrollen medverkat till att öka förståelsen för organdonationer bland allmänheten, sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

2023-11-14