Orimligt lite resurser satsas på njurforskning jämfört med andra medicinska områden, särskilt med tanke på hur många som berörs av sjukdomar kopplade till njurarna. Detta lyftes fram under ett forskarföredrag arrangerat av Njurfonden och Karolinska Institutet i förra veckan.

Ett av många områden där vi fortfarande har väldigt mycket att lära är hur njurarna påverkas av olika föda och tillsatser i mat, till exempel fosfater. Här behövs mer forskning, menade en av talarna Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin vid Karolinska Institutet.

– Djurförsök visar att ett högt fosfatintag påskyndar åldrandeprocessen, särskilt i kärlen. Höga halter bidrar till att blodkärlen blir stela, vilket ökar risken för exempelvis stroke och hjärtinfarkt.

Exempel på fosfatrik föda är ägg, mjölk, kött, fisk, nötter och baljväxter.  Men eftersom fosfaterna i naturliga livsmedel förekommer i organisk form, absorberar tarmen mindre än hälften av detta fosfat, resten gör sig kroppen av med.

– När fosfaterna istället tillförs maten via olika tillsatser förekommer de istället i oorganisk form, vilken absorberas till 100 procent i tarmen, berättade Peter Stenvinkel.

Annette Bruchfeld, överläkare i njurmedicin och ledamot av Njurfondens styrelse, talade övergripande om njurforskning och påtalade att det inte bara är i Sverige som proportionellt lite satsas på just forskning om njurar. Som exempel nämnde hon USA, där till exempel cancerforskning får mer än tio gånger så mycket statliga medel trots att fler amerikaner drabbas av njursjukdom (20 miljoner) än av cancer (14 miljoner). Detta enligt amerikanska National Institutes of Health, NIH, en av världens främsta statliga finansiärer av medicinsk forskning.

– Hur det ser ut i USA påverkar även oss i Sverige, inte minst för att mycket forskning sker i internationella samarbetsprojekt som är samfinansierade, sa Annette Bruchfeld.

Njursjukdomar är alltså ett forskningsområde som berör väldigt många människor, men som har hamnat i skymundan av andra sjukdomar där kunskapsnivån är högre, menar Annette Bruchfeld och Peter Stenvinkel som båda tycker att den allmänna kunskapen om njurar behöver höjas.

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Njurfondens forskarföredrag hölls den 27 september i samband med Forskarfredag, ett årligt återkommande initiativ av stiftelsen Vetenskap och Allmänhet som syftar till att skapa mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.

Mer läsning: Peter forskar efter sätt att göra maten mindre skadlig för njursjuka

2019-10-02