Fysisk ork vid kronisk njursvikt

Ta steget och öka ditt välmående!

Njursvikt kan leda till att du inte orkar vara lika mycket fysiskt aktiv som du gjorde förut. Det finns flera orsaker till detta; såväl blodbrist/anemi, muskelsvaghet och fysisk inaktivitet bidrar som hjärt-kärlsjukdom.

Allt eftersom njursvikten tilltar, så minskar även den fysiska kapaciteten. Man har konstaterat att den fysiska orken börjar ofta sjunka redan innan dialysstart, dvs i stadie 2–3, jämfört med friska personer. Men det är viktigt att veta att även personer med kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <60) har samma möjlighet som jämnåriga friska att förbättra sin ork och styrka. Därför ordinerar ofta njurläkaren eller njursviktskoordinatorn regelbunden träning till njursjuka. Du blir remitterad till specialistsjukgymnast som utifrån en individuell bedömning av din funktionella kapacitet, tidigare träningserfarenheter och önskemål lägger upp ett individuellt anpassat träningsprogram. Träningen förbättrar din styrka och kondition. När du orkar mer blir vardagen lättare, roligare och du bidrar till att bromsa din njursvikt.

All rörelse räknas men de största effekterna på hälsan får vi om intensiteten (ansträngningen) är minst måttlig. Med måttlig intensitet menas fysisk aktivitet som ger en märkbar ökning av puls och andning men man kan fortfarande föra ett samtal.

Använd gärna nedanstående skala för en subjektiv bedömning av ansträngningsgraden. Sträva efter att ligga på nivån kring 12–13:

Källa: Dagbok och ansträngningsskalor FaR.pdf | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Textansvarig för denna sida: Constantina Lomi, Specialistsjukgymnast