Transplantationen genomfördes på en 66 årig kvinna som var hjärndöd och låg i respirator. Kvinnan hade donerat sin kropp till forskning, med anhörigas samtycke.

För att inte kroppen skulle stöta bort det främmande organet hade grisen dessförinnan genmanipulerats.

I över två dygn observerade forskarna njuren och det stod klart att den både filtrerade blodet som en vanlig njure och kunde producera urin.

Att ta organ från ett genmanipulerat djur och plantera in på människa kallas xenotransplantation.

Källa: USA Today 20 oktober 2021 >