Tusentals människor fick upp ögonen för Njurförbundet och insamlingsstiftelsen Njurfonden då vi var på plats i Visby under Almedalsveckan. Vårt informationstält med fokus på högt blodtryck och tidig upptäckt var centralt placerat med stora flöden av besökare.

Högt blodtryck var även frågan för ett av våra välbesökta seminarier. Två miljoner vuxna i Sverige har högt blodtryck med ökad risk för stroke, hjärtsjukdom, njursjukdomar och perifer kärlsjukdom. Högt blodtryck ger sällan symtom och många vet inte om att de är drabbade. Men upptäcks det är det lätt att behandla med livsstilsförändringar och medicin.

Patrik Midlöv, professor i allmänmedicin vid Lunds Universitet berättade att en stor del av de som upptäckts dessutom inte följer läkarnas ordinationer. Fyra av tio tar inte sin medicin.

– Här vill det till att engagera och motivera patienterna. Man ska känna till vilken medicin man tar och varför, för att öka motivationen, sa Patrik Midlöv.

Vid Lunds universitet pågår nu en studie där de testar att ge patienter återkoppling via sin mobiltelefon, där uppmätt blodtryck över tid blir synligt för både patient och läkare. Utifrån det kan personal tillsammans med patienten öka kunskapen och motivationen.

För att förebygga blodtrycksrelaterade sjukdomar och minska riskerna till för tidig död bör vi alltså öka screeningen, det vill säga mäta blodtryck mer frekvent, och införa personcentrerad vård – ett ämne som fördjupades under seminariet.

Medverkade gjorde även Njurförbundets förbundsordförande Håkan Hedman, landstingspolitiker Anders Lönnberg (S), Emma Spak, läkare och samordnare av Nära Vård vid SKL, Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och njurläkare KG Prütz, ordförande för Svenskt Njurregister.

Under Almedalsveckan var Njurförbundet också medarrangör till en paneldebatt om organdonation. Håkan Hedman deltog i panelen tillsammans med Agneta Holmström, enhetschef på Socialstyrelsen, Anna-Lena Sörenson, vice ordförande för Socialutskottet, Annika Tibell, transplantationskirurg, ärkebiskop Antje Jackelen samt donationsansvariga läkarna Kristina Hambraeus Jonzon och Stefan Ström.

Utgångspunkten för paneldiskussionen var hur vi i Sverige kan bli bättre på att ta tillvara organ för att möta den höga donationsvilja som finns i befolkningen. Det rådde klar enighet hos paneldeltagarna om att en stor förändring har skett i medvetande och attityd, men att det inte räcker för att tillmötesgå människors vilja att donera. En förändrad lagstiftning och ett tydligt uppdrag till vården är nödvändigt för att få till en större förändring som kan minska kön och väntetiden för de som behöver ett nytt organ.

Paneldebatten omskrevs bland annat i tidningarna Sjukhusläkaren (länk) och Läkartidningen (länk).

I Njurförbundets tält analyserade vi under veckan cirka 150 urinprov och mätte hundratals blodtryck. Varje dag upptäcktes ett par stycken som inte kände till att de hade förhöjt blodtryck, och som rekommenderades att följa upp resultatet på en vårdcentral eller hos sin läkare.

2018-07-09