Personer som lever med kronisk njursjukdom har större benägenhet att drabbas av problematik med mun och tänder. Sjukdomar relaterade till njurarna och behandlingen av sjukdomen kan medföra ett försämrat immunförsvar. Det finns tusentals bakterier i munnen och dessa kan i kombination med ett försämrat immunförsvar orsaka skada i munnen. Tandköttsinflammation och karies är två sjukdomar som orsakas av dessa bakterier.

Du måste vara infektionsfri inför en transplantation
Du som genomgår en njurtransplantation behöver vara infektionsfri i samband med ingreppet. För att säkerställa att du inte har en pågående infektion i munnen blir du som ska genomgå en njurtransplantation berättigad en undersökning och behandling av eventuella infektioner i munhålan till samma kostnad som övrig sjukvård.
Den maximala patientkostnaden under en tolvmånadersperiod är år 2021 1150 kr enligt sjukvårdens högkostnadsskydd.

Vad kan jag själv göra?
Det är viktigt att du själv arbetar för att upprätthålla en god munhälsa. Du bör borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm samt göra rent mellan tänderna en gång om dagen. De vanligaste hjälpmedlen för rengöring mellan tänderna är tandtråd och mellanrumsborste. För att ha få hjälp med att åtgärda eventuella behandlingsbehov i god tid bör du gå på dina årliga undersökningar hos tandläkaren och kontroller hos tandhygienist.

Högkostnadsskydd
Du som är skriven i Sverige är berättigad högkostnadsskydd inom tandvården. Det är exakt som det låter och syftar till att skydda dig från höga kostnader. Högkostnadsskyddet träder i kraft när det sammanlagda referenspriset för din behandling uppgår till 3000 kr. Om det sammanlagda referenspriset för behandlingen uppgår till mellan 3000 och 15 000 kronor ersätter Försäkringskassan 50 procent av denna summa. Om det sammanlagda referenspriset däremot överstiger 15 000 kronor får du en rabatt på 85 procent. Det är viktigt att ha i åtanke att rabatten appliceras på referenspriset, vilket fastställs av Tandvårds- och läkemedelsverket. Det innebär att du själv står för mellanskillnaden mellan referenspris och vårdgivarens pris.

Du som genomgått en njurtransplantation
Du som genomgått en njurtransplantation bör undvika att uppsöka tandvård under det första halvåret, förutom de tillfällen då du är i behov av akut tandvård. Patienter som genomgått en njurtransplantation eller genomgår en dialysbehandling och är i behov av tandvård kan behöva ta en engångsdos av antibiotika för att förhindra eventuella infektioner från att bryta ut. Du bör rådgöra med din behandlande läkare.

Stöd och bidrag
Det finns bidrag som alla personer skrivna i Sverige är berättigade till. Vissa bidrag kan alla nyttja, medan andra bidrag är till för personer med särskilda sjukdomar. Dessutom finns det flera olika organisationer och fonder att söka stöd från.

Allmänt tandvårdsbidrag
Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, delas ut i juli varje år och uppgår till 300 eller 600 kronor beroende på din ålder. Från det att du lämnar den avgiftsfria patient i tandvården, det år du fyller 24 år och fram till dess att du fyller 29 år uppgår bidraget till 600 kronor. Mellan 30 och 64 år uppgår bidraget till 300 kronor och därefter går det tillbaka till 600 kronor per år, vilket fortsätter livet ut. Du kan spara bidraget i upp till två år, och kan alltså som mest ha 600 eller 1200 kronor innestående.
Det allmänna tandvårdsbidraget går att använda till all typ av allmän- och specialisttandvård men däremot inte estetisk tandvård om den inte bedöms som nödvändig.

Särskilt tandvårdsbidrag
Vissa patienter kan vara berättigade särskilt tandvårdsbidrag. Det är ett bidrag som delas ut två gånger per år och summan uppgår till 600 kronor per halvår. Det särskilda tandvårdsbidraget går inte att spara utan löper ut den sista juni och sista december varje år. Anledningen till det är dess syfte att uppmuntra till kontinuerliga förebyggande åtgärder.
Du slipper själv ansöka om bidraget. Däremot behöver du ett intyg från din läkare. Tandvårdspersonalen ser sedan till att du tar del av bidraget, vilket endast kan användas till undersökning och förebyggande behandlingar.

Bistånd från Socialtjänsten
Socialtjänsten kan i vissa fall erbjuda ekonomiskt bistånd för tandvård. Du som privatperson kan söka ekonomiskt bistånd i din hemkommun och beslut från socialtjänsten kommer alltid med en motivering.

Fonder
Du som inte har möjlighet att betala för den tandvård du är i behov av kan söka bidrag till olika organisationer och fonder. En individuell bedömning görs alltid, och bidragets storlek kan variera mellan olika stiftelser och fonder. Många aktörer efterfrågar ett kostnadsförslag avseende din tandvårdsbehandling.

På Länsstyrelsens sida kan du hitta uppgifter om olika stiftelser och dess syfte. Du kan söka efter det område du önskar få bidrag inom.

Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne
Stiftelsen syftar till att hjälpa ensamstående mammor. Varje år tilldelas omkring 50 kvinnor bidrag för sådant som kommunens socialtjänst inte bidrar med, däribland tandvård. Bidraget uppgår till en maxsumma på 40 000 kronor.

Stockholms Stadsmission
Hos Stockholms Stadsmission kan ekonomiskt utsatta barnfamiljer och äldre söka bidrag till bland annat medicin och tandvård.

Johanniterorden
Johanniterorden bidrar med ekonomiskt stöd till ändamål som tandvård eller andra nödvändiga behov. Hos denna order gör du en typ av beställning där din behandlare sedan fakturerar direkt till orden vilket underlättar för dig som patient.

Gula änglarna
Gula Änglarna vänder sig till dig som lever i någon form av utsatthet. Den hjälp de erbjuder baseras på olika behov och de kan bland annat hjälpa dig med dina tandvårdskostnader.

FVO
FVO är en ideell förening. Föreningen samarbetar med andra stiftelser som också handlägger deras bidragsansökningar. FVO arbetar utan vinstsyfte och vänder sig till personer som är i behov av ekonomiskt stöd.

Tandvård som ingår i tandvårdsstödet
De flesta behandlingar inom tandvården ingår i tandvårdsstödet men det finns undantag. Tandblekning är ett exempel, liksom skalfasader som utförs endast av estetiska skäl. Ibland önskar patienter göra en mer omfattande behandling än vad som ingår i tandvårdsstödet och får då ta hela kostnaden själv. Basundersökning, lagningar och tandhygienistbehandlingar är bara några exempel på behandlingar vilka ingår i tandvårdsstödet.

Texten är framtagen i samarbete med Lars Wetterberg, tandläkare och senior rådgivare på tandvårdskedjan Aqua Dental.