Alla transplantationer med levande donatorer skjuts upp. Det är en åtgärd med anledning av att läget på intensivvårdsavdelningarna blir alltmer ansträngt på grund av coronautbrottet, som gör att sjukvården ställer in många planerade operationer, meddelar Sveriges Radio.

Personer som väntar på en transplantation och har en levande donator får nu vänta ytterligare en tid på att få transplantationen genomförd.

– Det här är en grupp patienter som kan vänta om de får vara i dialys tre månader till. Det är inte farligt för patienten. Då är det kanske bättre att göra ingreppet tre månader senare än att riskera att få en infektion direkt i det postoperativa förloppet, säger Per Lindnér som är chef för transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till Ekot.

Alla organ som ska transplanteras testas för coronavirus innan de används, enligt Per Lindnér. Och utbytesorganisationen för organ mellan länderna, Skandiatransplant, accepterar bara testade organ. Men coronautbrottet medför att det kan kommer att dröja längre för många patienter som står på väntelista.

– Vi har en stor grupp patienter som är sjuka, men stabila, och då får de ju vänta lite längre, säger Per Lindnér.

Som läget är just nu kan det också uppstå minskande lager av blod, som kan behövas när man transplanterar organ.

– Vi måste ha bra tillgång till blod och intensivvårdsresurser så vi gör det på ett säkert sätt.

Vilka patienter prioriterar ni?

– Det kommer ju bli de patienter där livet är hotat på lite kort sikt, som vi måste transplantera ändå.

Hur planerar ni för framtiden när det gäller tillgången till till exempel organ eller IVA-platser?

– Min bedömning är nog att vi nu kommer att se ett minskat transplanterande de närmaste månaderna, och att det sedan kommer att gå tillbaka till normala nivåer, säger Per Lindnér.

Lyssna på inslaget: Corona stoppar transplantationer

2020-03-31