Vid anemi har du brist på röda blodkroppar. De röda blodkropparna behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre. Blodbristen blir ofta värre om du har en kronisk njursjukdom. I njurarna produceras hormonet erytropoetin (EPO) som styr bildningen av röda blodkroppar. För att kompensera för blodbristen vill kroppen öka produktionen av EPO, men det fungerar dåligt om du har en kronisk njursjukdom. Symptom på anemi är främst nedsatt ork och trötthet och man blir lätt andfådd vid ansträngning.
Anemi vid kronisk njursjukdom ökar risken för sjukhusvistelse, hjärt- och kärlproblem och påverkar patientens livskvalitet negativt. Generellt utvecklas anemi i tilltagande grad när njurfunktionen avtar.
Anemi relaterad till njursjukdom behandlas vid lindriga symptom med järntabletter men mer vanligt är behandling med intravenöst järn och preparat som innehåller EPO.

ESL kallas en typ av läkemedel som verkar som EPO genom att stimulera bildningen av röda blodkroppar i benmärgen.
Vid behandling av anemi med ESL ges vanligtvis en spruta hemma eller på dialysen ett visst antal gånger i månaden och vid svår akut anemi kan blodtransfusioner med ESL behövas. Det senare kan påverka möjligheten till transplantation eftersom det finns risk att antikroppar utvecklas. Men nu har forskningen tagit ett steg framåt ochsnart kan vi se alternativa behandlingsmetoder.

2019 års Nobelpris i medicin gick till tre forskare för upptäckten av proteinet HIF som kan läsa av om det är syrebrist i kroppens celler. I augusti godkändes inom EU det första läkemedlet baserat på denna kunskap för att ges till vuxna patienter med kronisk njursjukdom och anemi och kommer inom kort bli tillgängligt även i Sverige.
Läkemedlet ges oralt och är den första i en ny klass läkemedel som kallas HIF-PH-hämmare. Dessa läkemedel stimulerar produktionen av röda blodkroppar. På detta sätt vill man minimera anemins negativa påverkan på patientens livskvalitet.

– Det här läkemedlet kommer förmodligen komma till Sverige nästa år och priset kommer nog att vara avgörande för hur det kommer att användas. Alla med kronisk njursjukdom, även de i dialys, kan ta det. För vissa kommer det att vara enklare att ta en tablett än en spruta så det är bra att behandlingsalternativen ökar. Man har inte sett några stora skillnader i biverkningar mellan att ta en spruta eller en tablett, så behandlingen är vad vi vet hittills likvärdig, säger Peter Bárány, njurläkare på
Karolinska Universitetssjukhuset

Text: Annelie Olsson Larsson

FAKTA

Roxadustat är ett nytt läkemedel i tablettform som höjer hemoglobin­nivåerna (Hb) och ökar kroppens eget EPO. Även mängden tillgängligt järn ökar så behovet av intravenöst järn minskar. Med stigande blodvärde (Hb) ökar blodets förmåga att transportera syre och symtomen på anemi minskar. Läkemedlet väntas komma till Sverige under 2022.