I dag kan personer som behöver dialys i västra Sörmlands län ha restid på två timmar för att få sin behandling, då de måste resa till Eskilstuna eller Nyköping.

Njurförbundets regionförening i Sörmland har arbetat intensivt för att få dialysverksamhet även på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Nu har landstingsstyrelsen beslutat att sjukhuset efter sommaren 2019 ska ta emot patienter för dialys.

– Det är glädjande att de har lyssnat på oss. Vi har skickat skrivelser och pratat med landstingspolitiker och chefsläkare, och också fått mycket medial uppmärksamhet kring frågan. Framför allt är det en lättnad för de som i dag måste resa långa sträckor för att få sin behandling, säger Håkan Johansson, ordförande för Njurförbundet Sörmland.

Enligt beslutet ska det både finnas möjlighet till assisterad dialys och självdialys på Kullberska, vilket innebär att cirka tjugo personer berörs.

– Det har länge funnits en hög önskan att få till en dialys på Kullbergska, och det känns jätteroligt att få det i land i dag, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande till SVT Nyheter Sörmland.

– När dialyspatienter får behandling oftare mår de mycket bättre. Och när de också slipper de långa och tröttande resorna är det vissa som klarar att arbeta en del och bara vara deltidssjukskrivna, säger Monica Johansson.

Dialys är ett fokusområde för Njurförbundet under valrörelsen, där fler dialysmottagningar närmare patienten med alternativa driftsformer är ett krav. I förbundets valmanifest skriver vi:

”Njurförbundet vill att fler dialysmottagningar utvecklas och etableras närmare patienten. Det är oacceptabelt att många dialyserande i Sverige är tvingade att resa med sjuktransporter under många timmar varje vecka för att få livsnödvändig behandling. Alternativa driftsformer och digital teknik behöver utvecklas som nya lösningar inom dialysområdet för att krympa avståndet mellan patientens bostad och dialysmottagningen. Det skapar förutsättningar för ökad livskvalitet och bättre hälsa.”

2018-06-13