För de med njursjukdom är kosthållningen viktig och maten kan påverka hur man mår. För att få hjälp med vad man ska äta och inte äta har nu sektionen för njurmedicin inom Dietisternas Riksförbund uppdaterat sektionens broschyrer.
– Nu är vi äntligen klara med uppdateringen av våra nya digitala broschyrer. På grund av pandemin har det tagit lång tid, cirka tre år, men nu är vi färdiga, säger Sintra Eyre, legitimerad dietist med.Lic på enheten klinisk nutrition vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Förbundet hade förut sex broschyrer med kostråd för njursjuka som omvårdnadspersonal kunde beställa och få i tryckt format men det som är nytt nu är att det är sju broschyrer och broschyrerna finns bara att beställa digitalt.
– Vi har tagit fram en sjunde broschyr som handlar om kost för de med CKD i stadie 1–3. Den har varit efterlängtad länge, säger Sintra Eyre.

Sintra Eyre, dietist.

Sintra menar att de som har CKD 4–5 oftast går på en specialistmottagning och där är det många som får träffa en dietist. De som har CKD 1–3 går i primärvården och där har det inte funnits något skriftligt material att dela ut tidigare.
– Vi har jobbat för att denna nya broschyr ska vara ett stöd i egenvården och ge patienten bra matvanor. Vi har också lyft in den senaste forskningen inom området.
I den nya broschyren tas det bland annat upp mycket om grönsaker, frukt och bär, proteinintaget, salt samt fett och fettkvalitet.
– Vi tar också upp lite om ämnet färdigmat och portionsmat för många patienter med njursvikt orkar inte laga mat. På slutet av broschyren finns det en sammanfattning och lite tips, säger Sintra Eyre.

Broschyrerna innehåller bara kostråd och inga recept. Många har redan hört av sig och gjort beställningar. Vill du ta del av kostråden? Be din vårdkontakt beställa broschyrerna på Dietisternas Diksförbunds webbsida.
– Genom att broschyrerna är digitala nu så kommer det gå enklare att uppdatera dem i framtiden. Tanken är att vi ska se över dem regelbundet. Vi hoppas också kunna utöka med en broschyr till om protein, säger Sintra Eyre.
För att uppdatera broschyrmaterialet har dietisterna erhållit stöd från Njurförbundets stipendiefond Alwallsfonden.

Text: Annelie Olsson Larsson

Sju digitala broschyrer

Dietisternas Riksförbund har uppdaterat sina kostråd för kronisk njursjukdom. Nu finns sju digitala broschyrer. Vill du ha tillgång till materialet be din vårdkontakt beställa det från Dietisternas Riksförbund: www.drf.nu

  • Bra mat vid hemodialys,
  • Bra mat vid peritonealdialys
  • Bra mat vid höga kaliumvärde
  • Bra mat, salt och vätska vid dialysbehandling
  • Bra mat vid höga fosfatvärden
  • Bra mat efter njurtransplantation
  • Bra mat vid CKD 1-3.