– Sverige behöver fler organdonationer! Regeringen har därför beslutat om ett nytt regelverk för donationsregistret, det register som samlar information om individers inställning till donation för att göra det enklare för vårdpersonalen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Den nya förordningen bemöter till viss del de problem som patientorganisationer och personal inom hälso- och sjukvården pekat på. Tidigare har personal inom vården fått tillgång till donationsregistret först efter att en person avlidit. I och med den nya förordningen kommer det bli tillåtet att hämta information från registret redan innan personen avlidit, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

– Det är positivt att regeringen har tagit till sig de viktiga förslagen i Anders Miltons utredning och lyssnat på kritiken från bland annat Njurförbundet. Den här förordningen innebär i första hand att man på ett bättre sätt tillvaratar människors önskan om att få donera organ, säger Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet.

– Vårdens hantering av personer som kan och vill donera blir nu tydligare. Samtidigt kan förändringarna innebära att fler personer som vill donera organ också kommer att få sin vilja uppfylld, säger Annika Strandhäll vidare.

Statistik från Socialstyrelsen visar att viljan att donera organ ökar. Från 2015 till 2016 skedde en ökning med 10 procent. Regeringens uppfattning är att fler organdonationer behöver möjliggöras.

I den nya förordningen finns även en anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning GDPR med, som börjar gälla den 25 maj, meddelar Socialdepartementet.

Förordning är bara en av flera åtgärder som regeringen beslutat om för att öka antalet organdonationer. I mars i år fick Sten Heckscher regeringens uppdrag att utreda frågan om organdonationer och se över regelverket i förhållande till grundlagen. Sten Heckschers utredning ska redovisas 1 maj 2019.
Vidare har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum, som ska samla och stärka myndighetens arbete på området. Regeringen har även gett Socialstyrelsen ett informationsuppdrag under 2018, för att informera om de förändringar som nu sker i donationsregistret.

2018-04-30