PRESSMEDDELANDE den 7 juli 2016

Det är fortsatt mycket stora variationer mellan Sveriges regioner när det gäller att ta tillvara njurar för transplantation. Det framkommer av Socialstyrelsens årliga inventering av organdonationer och transplantationer för 2015. Medan man i Stockholmsregionen redovisar 26 organdonatorer per 10 000 avlidna har man i sydöstra regionen endast tagit tillvara organ från 11 avlidna. Samtidigt ser vi att väntetiden för att få en ny njure skiljer stort över landet, från drygt åtta månader i Stockholm till närmare två år i Malmö. Skillnaderna beror i huvudsak på regionala olikheter i tillgången på donerade njurar och hur många patienter som står på väntelistan i förhållande till antalet utförda njurtransplantationer, skriver Socialstyrelsen.

Njurförbundet, som tidigare har belyst problemet, anser att man bör utreda förutsättningarna för att få en nationell väntelista för att utjämna olikheterna.

– Vi får dessa rapporter år efter år. Det är oacceptabelt att det råder sådan skillnad om man väntar på en njure i Stockholm, Göteborg eller Malmö. En nationell väntelista ser vi skulle ge en jämlik väntan, säger Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet.
Det är också anmärkningsvärt att en region varje år utmärker sig för att vara sämst på att tillvarata organ för donation från avlidna.

– Det här är en organisatorisk fråga för hälso- och sjukvården. Sydöstra regionen måste göra insatser för att bli bättre på att tillvarata organ, säger Håkan Hedman, och menar att det har större betydelse för tillgången på organ än hur många som är anmälda till donationsregistret.
I fjol avled 34 patienter i väntan på nytt organ. Det är också så att alla patienter som i dag går i dialysbehandling inte får möjlighet att transplanteras på grund av bristen på organ.

– I synnerhet äldre dialyspatienter får inte möjligheten. Vi anser vi att fler borde få transplanteras. Var tillgången på organ bättre kunde man tillmötesgå fler patienters önskan, säger Håkan Hedman.

Njurförbundet är för närvarande i Visby under Almedalsveckan och informerar allmänheten om hur man kan upptäcka nedsatt njurfunktion på ett tidigt stadium, för att kunna bromsa eventuell njursvikt.

Organdonatorer per region 2015

Donatorer per 10 000 avlidna

  • Norra 15,0
  • Stockholm 26,1
  • Uppsala-Örebro 18,1
  • Sydöstra 10,7
  • Västra 24,8
  • Hela landet 18,4

För mer information kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70.