Antalet genomförda njurtransplantationer minskade något 2018 jämfört med föregående år. Men antalet levande njurdonatorer ökade, enligt färsk statistik från Svensk Transplantationsförening. Totalt genomfördes 448 njurtransplantationer förra året.

Det var antalet avlidna donatorer som blev något färre 2018 än 2017 då 474 njurtransplantationer genomfördes.

– Positivt är att det var fler levande njurdonatorer 2018 jämfört med året innan, säger Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet.

Av de 448 njurarna som transplanterades kom 144 från levande donatorer, jämfört med 125 stycken 2017. Njurar hade dessutom tillvaratagits från 182 avlidna donatorer, jämfört med 188 året innan. En avliden donator bidrar oftast med njurar till två mottagare.

Något som också har påverkat antalet transplantationer positivt är att vi i fjol genomförde de första transplantationerna i Sverige med njurar från personer som avlidit till följd av cirkulationsstillestånd. Tidigare har vi i Sverige bara tagit tillvara organ från personer som avlidit av primär hjärnskada. Tio sådana transplantationer gjordes 2018 inom ramen för ett projekt där metoden testas.

– Vi hoppas och tror att detta kommer fortsatt öka antalet donatorer per år framöver, säger Håkan Hedman.

Varför antalet transplantationer med njurar från avlidna donatorer har minskat är oklart.

– Ibland hänvisas till brist på vårdplatser och vårdpersonal, men det skiljer en del mellan klinikerna. Till exempel har Göteborg genomfört fler sådana transplantationer än året innan medan de i Stockholm, Uppsala och Malmö gjort färre, så det är ett frågetecken, säger Håkan Hedman.

2019-01-03

Njurtransplantationer 2018

Antal transplanterade njurar 448
Antal levande donatorer 144
Antal avlidna donatorer 182

Källa: Svensk Transplantationsförening