Under 2022 ökade antalet organdonationer från avlidna givare och uppnådde all time high med 206 donationer. Det visar den senaste statistiken från Svensk Transplantationsförening. I jämförelse med 2021 var det 14 fler personer som fick möjlighet att donera organ efter sin död. Av dessa 206 donationer var 47 så kallad DCD, som innebär att donationen sker efter cirkulationsstillestånd. Det är en metod som började tillämpas i Sverige för fem år sedan.

Tack vare fler organdonationer från avlidna har fler svårt sjuka kunnat få nya organ transplanterade. Förra året utfördes 465 njurtransplantationer, med njurar från både avlidna och levande givare, vilket är 20 fler i jämförelse med året innan. De flesta donationer från avlidna givare ger två njurar. Rekordet i antal transplanterade njurar uppnåddes dock 2019 då 476 njurtransplantationer genomfördes.

– Det är positivt att antalet donationer med DCD har fortsatt att öka sedan införandet. Men trots att den nya metoden har ökat antalet donationer, har vi alltså inte sett motsvarande ökning i totala antalet transplanterade njurar, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.

Innan DCD infördes i Sverige skedde donationer med avlidna givare enbart från personer som avlidit av total hjärninfarkt, så kallad DBD. Den andelen donationer har minskat något sedan DCD infördes. Orsakerna behöver analyseras anser Njurförbundet.

Håkan Hedman uttrycker även undran över att antalet njurtransplantationer med levande donatorer fortsätter att minska.  Förra året blev det 99, vilket är det lägsta antalet sedan början på 2000-talet, och färre än under pandemin då operationer ställdes in. Njurförbundet efterlyser därför nationella riktlinjer som förenklar utredningsprocessen, informationen om möjligheten att donera samt ett nytt regelverk för ersättning för inkomstbortfall och kostnader i samband med en njurdonation.

Fullständig statistik finns hos Svensk Transplantationsförening >

DCD = donation after circulatory death
DBD = donation after brain death

2023-01-11