– En riskfylld vana, anser Ingela Fehrman-Ekholm, vikarierande överläkare vid Njurmedicinska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Ingela är specialist inom njurmedicin och bedriver forskning med inriktning på njurdonatorer.
– Den som har det minsta problem med sina njurar ska överhuvudtaget inte tänka på att använda kosttillskott – varken med eller utan proteiner, säger hon.
– Risken finns att de icke läkemedelsgodkända preparaten innehåller ämnen som kan vara direkt skadliga för njurpatienter, till exempel kalium och fosfater. Det är också osäkert hur icke kontrollerade kosttillskott interagerar med godkända läkemedel. Fråga alltid din läkare, om du undrar vad du kan äta, råder Ingela Fehrman-Ekholm.

– En dialyspatient kan behöva ett extra proteintillskott för att få hjälp med att bygga upp sina muskler. En person som är transplanterad behöver oftast inget extra proteintillskott. Kortisonbehandlingen efter transplantationen ger för det mesta god aptit. Här gäller det därför att försöka hålla nere vikten och motionera varje dag, säger Ingela.
– Vi bör alla vara försiktiga med att tillföra kroppen protein i större mängder än det dagliga behovet, anser hon.

Vad är det då som kan hända, om vi regelbundet stoppar i oss mer protein än vad kroppen behöver?
– Det som i värsta fall kan inträffa är att en hyperfiltration uppstår i njurarna. Då förbättras njurvärdena som regel påtagligt under en period. Men sedan – plötsligt – kan njurarna helt enkelt bara upphöra att fungera. Det är experimentellt visat och jag har träffat patienter som råkat ut för det,
säger Ingela.

För övrigt anser hon att det är en ren myt att kroppen behöver ett extra proteintillskott
i samband med träning. Bra och varierad kost tillsammans med fysisk
aktivitet räcker bra för de fl esta som vill stärka sina muskler.

TEXT: GUNILLA DAHLQVIST

FAKTA OM PROTEINER

Protein brukar kallas kroppens byggstenar och är viktigt för hela kroppens funktion. Det krävs energi för att vi ska kunna tillgodogöra oss proteinet. Den som har ett lågt energiintag kan därför komma att lida av proteinbrist.

  • Det dagliga intaget av protein bör enligt WHO ligga kring 50–60 gram per dygn.
  • De allra flesta av oss får tillräckligt med protein genom maten vi äter.
  • Njurpatienter som dialyserar behöver mer protein än genomsnittet, i snitt 1,2 gram/kilo kroppsvikt per dygn.